BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Modernizacja nawierzchni garaży przy ul. Podmiejskiej

Typ zadania:

INWESTYCYJNE: do 370 000 zł

Miejsce zadania:

Garaże pomiędzy blokiem Podmiejska 36-40 a odnowionym placem zabaw

Opis zadania:

Nawierzchnia przy garażach jest obecnie nieutwardzona i przy ulewach tworzą się duże kałuże uniemożliwiające przejście, a przy okresach suchych pył jest rozdmuchiwany po okolicy. Projekt polegałby na utwardzeniu nawierzchni (np. za pomocą kostki brukowej lub asfaltu), podłączeniu studzienek kanalizacyjnych oraz budowie schodów umożliwiających spokojne przejście na plac zabaw. Dodatkowo pośrodku garaży można by wyznaczyć wolne miejsca parkingowe dla mieszkańców.

Zgłaszający:

Krzysztof Klein

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Lokalizacja na mapie: