BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Edycja IV

PROJEKTY INWESTYCYJNE:

Maciejkowice | Inwestycyjny

Budowa odcinka ul. Słowików od posesji przy ul. Słowików nr 11 do ul. Głównej

Projekt dotyczy wybudowania nawierzchni, oświetlenia ulicznego oraz odwodnienia ulicznego na odcinku ul. Słowików nr 11, wzdłuż ogrodzenia szybu kopalnianego "Zygmunt" do ul. Głównej (z przystankiem), co pozwoli połączyć przedmiotowy odcinek z istniejącą drogą ul. Słowików.

Chorzów Stary | Inwestycyjny

Modernizacja Placu Piastowskiego: rozbudowa placu zabaw, wygrodzenie śmietnika i budowa ścieżki do pomnika

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw wraz z ogrodzoną piaskownicą i urządzeniami zabawowymi dla małych dzieci + wygrodzenie i osłonięcie śmietnika do segregacji odpadów + ścieżka do pomnika M. Breguły od strony ul. Kościuszki + zagospodarowanie zieleni

Cwajka | Inwestycyjny

Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej u zbiegu ulic Niedurnego i 11 Listopada

Na miejscu kilku starych urządzeń zabawowych u zbiegu ulic: Piotra Niedurnego i 11 Listopada powstaną nowoczesny plac zabaw oraz siłownia plenerowa. Całość zostanie wzbogacona zielenią oraz dodatkowymi ławkami.

Klimzowiec | Inwestycyjny

Modernizacja pomieszczeń biblioteki przy ul. Ryszki 11

Dzięki inwestycji biblioteka przy ul. Ryszki przejdzie metamorfozę. W założeniu miejsce to ma stać się przyjazne zarówno dla dzieci, jak i osób starszych. Inwestycja obejmie wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, demontaż ścianek działowych i wykonanie nowych, wymianę posadzek, remont sanitariatu z dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych, wymianę instalacji oświetleniowej i elektrycznej oraz instalacji c.o.

Chorzów II | Inwestycyjny

Modernizacja przejścia podziemnego pod skrzyżowaniem ul. Katowickiej i 3 Maja na Flocie

Inwestycja obejmuje remont przejścia podziemnego: na przykład odnowienie ścian i posadzki czy przystosowanie przejścia do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Chorzów Batory 1 | Inwestycyjny

Remont i modernizacja oświetlenia przy ul. Trzynieckiej / Długiej

Inwestycja obejmuje wymianę starych słupów oświetleniowych i opraw oraz dostawienie nowych latarni na terenie "Spółdzielni nad Rawą".

Centrum | Inwestycyjny

Wykonanie nawierzchni tartanowej i naprawa ogrodzenia na boisku przy ul. Ks. Opolskiego

Inwestycja obejmuje naprawę boiska, wykonanie na nim tartanowej nawierzchni oraz naprawę i podniesienie ogrodzenia.

PROJEKTY SPOŁECZNE:

Chorzów Batory 2 | Społeczny

Zrealizowanie turnieju koszykówki dla dzieci i młodzieży (streetball)

Plan zakłada organizację turnieju koszykarskiego dla dzieci i młodzieży. Będzie to cykl 8 imprez, które odbedą się między czerwcem a grudniem 2017 r. Inicjatywa ma na celu zachęcenie najmłodszych do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz promowanie sportu, jakim jest streetball.