BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Edycja XI

PROJEKTY INWESTYCYJNE:

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13

Celem projektu jest modernizacja istniejącego placu zabaw przy SP 13 dostosowanego do nowoczesnych standardów oraz wymagań bezpieczeństwa.

Ogród Sensoryczny przy Szkole Podstawowej nr 29

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 29 w ogólnodostępny ogród sensoryczny, gdzie wszystkiego będzie można dotknąć, powąchać lub spróbować.

Scena Plenerowa Batorego

Projekt obejmie budowę sceny plenerowej oraz kontynuację rewitalizacji terenów okołoszkolnych rozpoczętą w poprzednich latach.

Strefa Rekreacyjno-Sportowa Dwunastki III etap budowy

W ramach III etapu budowy zostanie wybudowane boisko do siatkówki, boisko do gier i zabaw. Zostaną zrewitalizowane tereny zielone.

Teatralny Przystanek na Klimzowcu z amfiteatrem i strefą relaksu

Projekt obejmie kompleksowe przygotowanie terenu pod budowę amiteratru.

Wyspa dzieci- budowa placu zabaw ze strefami tematycznymi przy Katoliku.

Projekt obejmuje budowę tematycznego placu zabaw z podziałem na strefy.

PROJEKTY SPOŁECZNE:

“Przyroda na wyciągnięcie ręki” - rodzinne - ekologiczne spotkanie z owadami.

W ramach projektu zostanie zorganizowany piknik ekologiczny z animacjami, dmuchańcami oraz konkursami.

Aktywnie na Redenie

Projekt zakłada zorganizowanie kreatywnych zajęć dla dzieci z różnych dziedzin nauki.

Bezpłatny dostęp do ebooków i audiobooków na platformie Legimi, oraz zakup gier planszowych, komiksów i mang dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie.

Projekt obejmuje dostęp Czytelników do ponad kilkunastu tysięcy publikacji z różnych dziedzin literatury w formie e-booków i audiobooków do odtworzenia na smartfonie, tablecie lub e-czytniku (również na Kindle).

Sfinansowanie kastracji/sterylizacji zwierząt właścicielskich

Projekt obejmie kastrację oraz sterylizację zwierząt właścicielskich.

Trele Batorego

W ramach projektu będzie realizowany cykl warsztatów wokalnych i emisji głosu.

Wakacje w mieście - półkolonie

W ramach projektu będą organizowane półkolonie z podziałem na 4 turnusy.

Zakup gier planszowych do Centrum Integracji Międzypokoleniowej

Projekt obejmuje zakup dodatkowych gier planszowych do Centrum Integracji Międzypokojeniowej. Będzie można z nich korzystać podczas spotkań z grami planszowymi organizowanymi w pierwszy i trzeci czwartek każdego miesiąca.

PROJEKTY ZIELONE

Arboretum Batorego

Projekt obejmuje cykl warsztatów ekologicznych, piknik ekologiczny oraz zwiększenie bioróżnorodności gatunkowej poprzez nowe nasadzenia na terenie miasta.

Cieślik, Breguła, Omańkowska - Murale wielkich Chorzowian

W ramach projektu zostaną wykonane trzy murale wielkogabarytowe. Murale będą przedstawiać: Gerarda Cieślika, Mirowława Bregułę oraz Janinę Omańkowską.

Olimpijski Ogród

W ramach projektu powstaną nowe nasadzenia oraz nowe oświetlenie skweru znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 5.

Zielona 3 Maja - nowe nasadzenia

Projekt obejmuje nowe nasadzenia wzdłuż ulicy 3 Maja.

Zielone otoczenie Trzynastki - Ekologiczna modernizacja terenu wokół boiska przy SP 13

W ramach projektu powstaną nowe nasadzenia krzewów i wysokich traw ozdobnych. Zostaną również zakupione ławki i powstaną nowe ścieżki oraz trawniki.

Zielony placyk przy Rynku

Projekt obejmuje montaż dodatkowych ławek oraz donic wielkogabarytowych z krzewami i drzewami.

Żabie Doły

W ramach projketu odbędą się dwa spacery po historycznych terenach Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Żabie Doły".

PROJEKTY Z ZAKRESU DOSTĘPNOŚCI

Autyzm-zacznijmy działać razem

W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty i wykłady specjalistów dotyczące metod pracy z dziećmi z autyzmem.

Montaż ławek do odpoczynku przy ulicy Głównej, w kierunku Doliny Górnika

W ramach projektu zostaną zakupione i zamontowane ławki od ul. Głównej, aż do Doliny Górnika.

Remont chodnika przy Domu Pomocy Społecznej im. Kazimierza Jaworka Polskiego Związku Niewidomych w Chorzowie Starym.

W ramach projektu zostanie wyremontowant chodnik przy Domu Pomocy Społecznej im. Kazimierza Jaworka Polskiego Związku Niewidomych.

Serdeczność bez barier

W ramach projektu będą organizowane ppotkania i warsztaty integracyjne dla osób pełnosprawnych i osób z niepełnosprawnościami na terenie Chorzowa.

Wspólnie damy radę - kształtowanie kompetencji miękkich

W ramach projektu zostaną zorganizowane spotkania z psychologami oraz pedagogami szkolnymi.