BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

Głosowanie zostało zakończone.

Dziękujemy za udział w głosowaniu.

Czym jest budżet obywatelski?
 
Budżet obywatelski to sposób planowania oraz konsultowania zadań finansowanych ze środków publicznych, a realizowanych przez urząd miasta lub podległe mu jednostki. Jego cechą charakterystyczną jest to, że mieszkańcy tworzą, zgłaszają i wybierają w głosowaniu projekty związane z funkcjonowaniem swojej dzielnicy lub miasta.


W Chorzowie Budżet Obywatelski wprowadzono po raz pierwszy w 2013 roku.