BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

UWAGA: W związku z licznymi pytaniami oraz wątpliwościami zgłaszanymi przez wnioskodawców oraz mieszkańców, Komisja po zasięgnięciu opinii wnioskodawców podjęła decyzję, że po zakończonym głosowaniu, głosy oddane na projekty inwestycyjne 07 i 42 zostaną zsumowane. Głosując na projekt 07 oddajesz głos również na projekt 42 i odwrotnie. Kwota na realizację projektu to 370 000 zł (kwota projektu droższego).

Opinie do wniosków ustalone w toku prac komisji
ds. weryfikacji zadań w ramach 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów
Czym jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski to sposób planowania oraz konsultowania zadań finansowanych ze środków publicznych,
a realizowanych przez urząd miasta lub podległe mu jednostki.
Jego cechą charakterystyczną jest to, że mieszkańcy tworzą, zgłaszają i wybierają
w głosowaniu projekty związane z funkcjonowaniem swojej dzielnicy lub miasta.

W Chorzowie Budżet Obywatelski wprowadzono po raz pierwszy w 2013 roku.

Podział środków w 7. Budżecie Obywatelskim Chorzowa

Całkowita pula: 3 500 000,00 zł

Zadania społeczne: 525 000,00 zł
Małe do: 20 000,00 zł
Całkowita pula: 131 250,00 zł

Duże: 20 000,00 zł – 200 000,00 zł
Całkowita pula: 393 750,00 zł

Zadania inwestycyjne: 2 975 000,00 zł
Koszt jednego zadania: do 370 000,00 zł