BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

ZOBACZ FILM, JAK GŁOSOWAĆ:
Pobierz plakat do promowania swojego wniosku!

Czym jest budżet obywatelski?
 
Budżet obywatelski to sposób planowania oraz konsultowania zadań finansowanych ze środków publicznych, a realizowanych przez urząd miasta lub podległe mu jednostki. Jego cechą charakterystyczną jest to, że mieszkańcy tworzą, zgłaszają i wybierają w głosowaniu projekty związane z funkcjonowaniem swojej dzielnicy lub miasta.


W Chorzowie Budżet Obywatelski wprowadzono po raz pierwszy w 2013 roku.


Harmonogram V Budżetu Obywatelskiego Chorzowa

1-15.09 - składanie wniosków

16-27.10 - głosowanie


ZOBACZ WYNIKI IV BUDŻETU OBYWATELSKIEGO (2016)

IV edycja z 2016 r. okazała się być rekordowa - w 4. Budżecie Obywatelskim Chorzowa zagłosowało dokładnie 8809 osób, z czego jedynie 413 głosujących oddało nieważne głosy. Porównując - w pierwszej edycji swój głos oddały 2 823 osoby, zaś rok temu głosów było o połowę mniej niż teraz.  Rekordowa była również ilość pomysłów na inwestycje zgłoszonych przez mieszkańców – wpłynęło ich ponad 100, z czego aż 79 zostało pozytywnie zatwierdzonych przez komisję i znalazło się na karcie do głosowania. Jeśli chodzi o statystyki, to mieszkańcy Chorzowa dużo chętniej głosowali za pośrednictwem Internetu, aniżeli w sposób tradycyjny – wrzucając kartę do urny. Najwięcej głosów oddali chorzowianie między 33 a 36 rokiem życia. Pula 4. Budżetu Obywatelskiego Chorzowa wyniosła 2 mln 640 tys. zł. Środki zostały podzielone na 8 okręgów, co oznacza, że na wykonanie każdej ze zwycięskich inwestycji zostanie przeznaczona kwota 330 tys. zł. Zwycięskie projekty będą realizowane w 2017 roku.


Zwycięskie inwestycje:

Centrum: Wykonanie nawierzchni tartanowej i naprawa ogrodzenia na boisku przy ul. Ks. Opolskiego – 1542 punkty
Klimzowiec: Modernizacja pomieszczeń biblioteki przy ul. Ryszki 11 – 953 punkty
Batory 1: Remont i modernizacja oświetlenia przy ul. Trzynieckiej/Długiej – 844 punkty
Batory 2: Zrealizowanie turnieju koszykówki dla dzieci i młodzieży (streetball) – 1309 punków
Chorzów II: Modernizacja przejścia podziemnego pod skrzyżowaniem ul. Katowickiej i 3 Maja na Flocie – 650 punktów
Cwajka: Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej u zbiegu ulic Niedurnego i 11 Listopada – 2658 punktów
Chorzów Stary: Modernizacja Placu Piastowskiego: rozbudowa placu zabaw, wygrodzenie śmietnika i budowa ścieżki do pomnika – 1058 punktów
Maciejkowice: Budowa odcinka ul. Słowików od posesji przy ul. Słowików nr 11 do ul. Głównej – 3423 punkty