BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

Do zakończenia składania projektów pozostało:

Harmonogram 12. Budżetu Obywatelskiego Chorzowa

plik foto id: 1400441069

15.07 - 04.08
2024

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW

plik foto id: 1400441071

05.08 - 25.08
2024

WERYFIKACJA PROJEKTÓW

plik foto id: 1400441072

25.08
2024

OGŁOSZENIE LISTY WSZYSTKICH PROJEKTÓW

plik foto id: 1400441071

26.08 - 28.08
2024

PRZYJMOWANIE ODWOŁAŃ

plik foto id: 1400441071

26.08 - 28.08
2024

ROZPATRYWANIE ODWOŁAŃ

plik foto id: 1400441072

01.09
2024

OGŁOSZENIE LISTY PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA

plik foto id: 1400441074

01.09 - 15.09
2024

GŁOSOWANIE NA PROJEKTY

plik foto id: 1400441075

20.09
2024

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Czym jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski to sposób planowania oraz konsultowania zadań finansowych ze środków publicznych, a realizowanych przez urząd miasta lub podległe mu jednostki. Jego cechą charakterystyczną jest to, że mieszkańcy tworzą, zgłaszają i wybierają w głosowaniu projekty związane z funkcjonowaniem swojej dzielnicy lub miasta.