BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Edycja III

Maciejkowice | Inwestycyjny

Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej przy ulicy Michałkowickiej w stronę osiedla Budryka

Drugie zwycięskie zadanie z Maciejkowic obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Michałkowickiej, na odcinku od wiaduktu kolejowego do granicy z Siemianowicami. 

Chorzów Batory 2 | Inwestycyjny

Budowa parku do treningu ulicznego (street workout park)

W ramach inwestycji wybudowano park do treningu ulicznego z syntetyczną nawierzchnią, placyk wyposażony w urządzenia siłowni zewnętrznej, boisko do piłki ręcznej z nawierzchnią syntetyczną oraz piłkochwytami, alejki z nawierzchnią z kostki betonowej. Założono trawniki i wykonano nowe obsadzenia, wyposażono teren w ławki i pojemniki na śmieci.

Chorzów Batory 1 | Inwestycyjny

Modernizacja (rozbudowa) placu zabaw wraz z ogrodzeniem z uwzględnieniem elementów do jazdy na rolkach przy ulicy Długiej

Zadanie obejmuje wszystkie elementy zawarte w tytule inwestycji. Przy ul. Długiej 53 powstał plac zabaw wraz z elementami skate parku. Alejki zostały przystosowane do jazdy na rolkach oraz łyżworolkach, pojawiły się też dwa urządzenia siłowni plenerowej.

Klimzowiec | Inwestycyjny

Przystosowanie części skarpy przy ulicy Astrów i Gałeczki do zjazdów zimowych dla dzieci

W ramach inwestycji wykonany zostanie zjazd zimowy dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu: budową ścieżki oraz wyposażeniem terenu w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, itp.).

Chorzów Stary | Inwestycyjny

Remont chodnika przy ulicy Maciejkowickiej 2-6

Zadanie składało się z dwóch etapów. Etapem I było wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika/ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Głównej do Placu Jana. Etap II to modernizacja chodnika na odcinku od Placu Jana do ogródków działkowych. 

Cwajka | Inwestycyjny

Remont drogi dojazdowej do budynków przy ulicy Mariańskiej oraz do ogródków działkowych

Zakres robót obejmował wymianę nawierzchni jezdni na pow. 700m2, chodników na pow.200 oraz wykonanie miejsc postojowych na pow. 280m2.

Centrum | Inwestycyjny

Remont nawierzchni przy ulicy Drzymały na odcinku od ulicy Dąbrowskiego do cmentarza

Zakres robót obejmuje wymianę nawierzchni jezdni na pow. 550m2, chodników na pow. 400m2, wykonanie miejsc postojowych na pow. 100m2 oraz założenie nowego oświetlenia.

Chorzów II | Inwestycyjny

Rewitalizacja (uatrakcyjnienie) skweru przy ulicy Floriańskiej i Filarowej

Inwestycja zakłada remont alejek, modernizację placu zabaw, budowę wybiegu dla psów oraz naprawę oświetlenia na skwerze przy ul. Floriańskiej i Filarowej. 

Maciejkowice | Inwestycyjny

Wydzielenie chodnika oraz ścieżki rowerowej na ulicy Głównej w kierunku Doliny Górnika

W Maciejkowicach wygrały dwie inwestycje, które zebrały dokładnie taką samą liczbę głosów. Zadanie obejmowało m.in. wykonanie ścieżki dla rowerzystów i rolkarzy na długości 600 m z barwionego asfaltu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym.