BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Edycja X

PROJEKTY INWESTYCYJNE:

"Zielony plac zabaw" modernizacja i doposażenia placu zabaw przy ul. Omańkowskiej

Modernizacja i doposażenie placu zabaw znajdującego się przy ulicy Omańkowskiej. Powstanie tam nowa strefa rekreacji dla osób w różnym wieku. 

Bezpieczny dzieciak

W ramach projektu zostaną zainstalowane kolorowe znaki poziome oraz progi zwalniające przy szkołach i przedszkolach.

Brzozowa - Nowy plac zabaw

Projekt zakłada budowę nowego placu zabaw przy ulicy Brzozowej w Chorzowie Batorym.

Budowa placu zabaw dla dzieci „Pod Łukiem” przy ul. Młodzieżowej

W ramach projektu powstanie tematyczny plac zabaw wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Młodzieżowej.

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy III L.O. im. Stefana Batorego

W ramach projektu zostanie przebudowane ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne, które znajduje się na terenie należącym do III LO im. Stefana Batorego przy ul. Farnej 5-7 w Chorzowie.

Przedszkole nr 21 - II część modernizacji placu zabaw

II część modernizacji placu przedszkolnego, dalsze zagospodarowanie terenu w urządzenia zabawowe dla dzieci.

Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Maciejkowicach

W ramach projektu powstanie infrastruktura sportowa i rekreacyjna przy ulicy Społecznej i ulicy Rębaczy.

Strefa Rekreacyjno-Sportowa Dwunastki - II etap budowy

W ramach projektu na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Skrajnej 2 zrealizowany zostanie II etap budowy ogólnodostępnej Strefy Rekreacyjno- Sportowej Dwunastki.

Stworzenie ogólnodostepnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Chorzowie

W ramach projektu zostanie stworzony nowoczeny plac zabaw, dodatkowo zostanie zmodernizowane już isniejące boisko wielofunkcyjne.

Teatralny przystanek na Klimzowcu II

Przygotowanie terenu patio Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Sportowymi pod budowę amfiteatru, wymiana starej nawierchni na nową. 

Zielona Wolka

Projekt obejmuje posadzenie drzew w donicach oraz wymianę ławek wzdłóż ulicy Wolności.

PROJEKTY SPOŁECZNE:

Festyn integracyjny na Cwajce

Projekt obejmuje organizację festynu integrującego mieszkańców Chorzowskiej Cwajki z resztą Chorzowa.