BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Edycja VII

PROJEKTY INWESTYCYJNE:

| Inwestycyjny

„Zróbmy Razem Łąkę”, czyli tworzymy chorzowskie kwietne łąki i skwery wraz z infrastrukturą

Projekt ma na celu stworzenie kwietnych łąk i skwerów o łącznej powierzchni 1000 m2 na terenie miasta Chorzowa przy placówkach oświatowych, skwerach miejskich i na terenie istniejących parków i placów zabaw wraz z odpowiednią infrastrukturą.

| Inwestycyjny

Budowa ścieżki rowerowo spacerowej Pnioki - Skałka

Budowa ścieżki rowerowo-spacerowej wzdłuż nasypu starej wąskotorówki, na odcinku od wiaduktu na ul. 3-go Maja do ul. Opolskiej. Budowa tego odcinka ścieżki rowerowo-spacerowej będzie przedłużeniem istniejącego już fragmentu podobnej ścieżki, biegnącej od wiaduktu przy ul. 3-Maja w stronę osiedla przy ul. Gwareckiej. Połączenie tych odcinków utworzy bezpieczny trakt rowerowo–spacerowy, łączący Osiedle Pnioki z Osiedlem Żołnierzy Września i „Skałką”. Będzie on również pełnił funkcję alternatywnej drogi komunikacyjnej dla osób dojeżdżających do pracy na rowerze. Możliwe jest wykonanie ścieżki z tłucznia lub żużlu.

| Inwestycyjny

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży z tzw. „Starego Osiedla” w Chorzowie Batorym

Budowa nowoczesnego, oświetlonego i bezpiecznego wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży w miejscu starego, wyeksploatowanego boiska. Projekt zakłada wymianę spękanej nawierzchni asfaltowej na bezpieczną nawierzchnię syntetyczną, montaż bramek do gry w piłkę nożną oraz koszykówkę, a także zainstalowanie infrastruktury towarzyszącej (ławki, kosze na śmieci) i energooszczędnego oświetlenia LED.

| Inwestycyjny

Budowa wybiegu dla psów

Projekt obejmuje budowę wybiegu dla psów na działce przylegającej do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Inwestycja obejmuje budowę wspólnego wybiegu dla psów ze schroniska oraz dla psów majacych swoich właścicieli. Wybieg będzie czynny dla schroniskowych psiaków w godzinach pracy schroniska, w pozostałe godziny będzie ogólnodostępny dla mieszkańców i ich czworonożnych pupili. Inwestycja powinna obejmować kompleksowe zagospodarowanie terenu, budowę ogrodzenia, montaż oświetlenia, poideł, zabawek i urządzeń dla psów (bieżnie, przeszkody, ścianki), koszy na psie nieczystości wraz z dystrybutorami woreczków.

| Inwestycyjny

Modernizacja placu zabaw wraz z budową strefy fitness dla dorosłych na Amelungu

Aktualny plac zabaw na Amelungu jest bardzo wyeksploatowany. Korzystają z niego nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale również osoby z innych dzielnic. Konieczne jest jego odnowienie, zwiększenie funkcjonalności i uzupełnienie o urządzenia street fitness dla młodzieży i dorosłych. Na placu zabaw proponuję zamontować huśtawki: podwójną płaską, podwójną z koszyczkami dla najmłodszych oraz z bocianim gniazdem, bujaczka na sprężynie, karuzeli tarczowej z siedziskami oraz linarium. W istniejących piaskownicach może być zamontowany kompleks urządzeń dla dzieci starszych i taki sam dla młodszych: różnego rodzaju zjeżdżalnie, tunele, przejścia po linach, wiszący most. W piaskownicy zmieści się również "konik" oraz obiekt z zabawkami sensorycznymi i małą ścianką wspinaczkową.

W odległości około 15 m na wschód od placu zabaw zainstalowany ma być zestaw urządzeń dla młodzieży i dorosłych do street fitnessu. Obejmuje on zarówno urządzenia do ćwiczeń siłowych, jak i elementy takie jak: drabinki, ławeczkę, drążki, worek bokserski. Nowe urządzenia, a jednocześnie oddzielenie tych dwóch stref istniejącą zielenią, znacznie zwiększy atrakcyjność tego miejsca. Na podstawie rozmów z rodzicami korzystającymi z opisywanego placu zabaw, konieczne wydaje się zagęszczenie żywopłotu między placem zabaw a stawem, w celu poprawy bezpieczeństwa oraz ustawienie w okolicy przenośnej toalety typu TOI-TOI. W projekcie założono również wykonanie pod wybranymi urządzeniami bezpiecznej nawierzchni. 

| Inwestycyjny

Modernizacja skweru przed Szkołą Podstawową nr 14 etap I

Głównym celem projektu jest rewitalizacja skweru przy SP 14 przy ulicy Podmiejskiej. Stworzenie nowego, odgrodzonego placu zabaw o nazwie OSA - Otwarta Strefa Aktywności ze zjeżdżalniami, piaskownicą, huśtawkami dla małych i dużych dzieci, równoważnią, wyciągiem linowym, stołami do ping-ponga, siatkówki oraz urządzeniami siłowni plenerowej będzie stanowiło dużą atrakcję. Nieodzowna będzie również rewitalizacja terenu zielonego, wyrównanie i naprawienie alejek między drzewami, a w pozostałej części utworzenie mini miasteczka ruchu rowerowego, gdzie dzieci będą mogły poznać zasady ruchu drogowego oraz uczestniczyć w zajęciach praktycznych i edukacyjnych. 

| Inwestycyjny

Rewitalizacja placów zabaw na Osiedlu Irys

Projekt dotyczy wymiany infrastruktury i urządzeń do zabawy dla dzieci na dwóch placach zabaw z jednoczesnym ich podziałem na osobne strefy dla dzieci młodszych (od 2 do 4 lat) i starszych. W ramach projektu wymienione zostaną stare (prawie 20-letnie) urządzenia do zabawy na nowe, atrakcyjne i bezpieczne dla dzieci. W strefie dzieci młodszych należy umożliwić maluchom samodzielne wejście na urządzenia (schodki) oraz zaoferować różnorodną paletę zjeżdżalni oraz atrakcji umożliwiających ich rozwój. Strefa starszaków, dostosowana do dzieci w wieku wczesnoszkolnym i szkolnym, powinna umożliwiać im wszelką aktywność fizyczną dostosowaną do ich wieku. 

| Inwestycyjny

Uliczna Galeria Batorego

Na ogólnodostępnym skwerze na skrzyżowaniu ulic Farnej i Odrowążów, przed budynkiem III LO im. Stefana Batorego, powstanie Uliczna Galeria Batorego, składająca się z 4 dużych, ulicznych gablot zewnętrznych na słupkach. Wnętrza gablot przeznaczone będą do eksponowania prac plastycznych (obrazy, fotografie artystyczne i inne) uczniów, absolwentów i nauczycieli III LO, jak również utalentowanych mieszkańców dzielnicy Chorzów Batory. Galeria dla bezpieczeństwa ma być monitorowana. Uliczna Galeria Batorego będzie ogólnodostępna. Do współpracy przy pozyskiwaniu i doborze prac na ekspozycję od mieszkańców dzielnicy, szkoła zaprosi MDK Batory, zgodnie z osobno opracowanym regulaminem.

| Inwestycyjny

Utworzenie przejścia dla pieszych

Utworzenie przejścia dla pieszych w okolicach budynku przy ul. Konopnickiej 21. Jest tam sklep, miejsce jest często uczęszczane przez pieszych.

| Inwestycyjny

Zmniejszenie powierzchni i wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego przy ul. Społecznej

Boisko piłkarskie znajdujące się przy ul. Społecznej (za Szkołą Podstawową nr 25) nie jest obecnie wykorzystywane. Powodem tego są jego niewłaściwe wymiary (zbyt duże do gry po 6-ciu zawodników czy ligi juniorów U11/U10, a zbyt małe do gry po 9-ciu zawodników w kategorii juniorów U12/U13), poza tym nierówna powierzchnia i często zbyt wysoka trawa. W ramach projektu wymiary boiska zostaną zmniejszone do standardowych rozmiarów orlika piłkarskiego, gdzie pole gry mierzy 56x26m. Zamiast obecnej murawy  należy zastosować sztuczną trawę piłkarską. Dla stworzenia boiska można wykorzystać obecne bramki oraz pozostawić istniejącą trybunę oraz ławki rezerwowych. Takie boisko pozwoli na grę juniorów w kategorii U10/U11, a także na amatorskie rozgrywki piłki nożnej 6-osobowej, co przyczyni się do rozwoju sportu w naszym mieście.

PROJEKTY SPOŁECZNE:

| Społeczny

„Kreatywnie na Redenie” – warsztaty dla dzieci

Projekt zakłada zorganizowanie kreatywnych zajęć dla dzieci z różnych dziedzin nauki:

 • MATEMATYKA INACZEJ,
 • WARSZTATY MUZYCZNE,
 • IGŁOMANIA,
 • WARSZTATY PLASTYCZNE,
 • WARSZTATY KREATYWNE,
 • WARSZTATY KULINARN,E
 • WARSZTATY Z KODOWANIA,
 • WARSZTATY TANECZNE.

Te cotygodniowe spotkania pozwolą uczestnikom na odkrycie nowych pasji, budowanie pewności siebie oraz rozwój społeczny poprzez integrację z innymi dziećmi. Miejscem realizacji projektu będzie Szkoła Podstawowa nr 29 im. Ignacego Mościckiego w Chorzowie. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych, a o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Informacja o naborze zostanie umieszczona na plakatach oraz w mediach społecznościowych. 

| Społeczny

Aktywne Lato w Chorzowie II

Organizacja dziesięciu spotkań z dziećmi, raz w tygodniu. Cel - wskazanie możliwych alternatyw spędzania czasu wolnego w miesiącach lipiec i sierpień 2020 roku, na terenie placu Adama Mickiewicza w Chorzowie II. Zabawy w gronie równiesników, promowanie postaw proaktywnych, zdrowego stylu życia, zapobiegania narkomanii i alkoholizmowi sprzyjają przyjaznym kontaktom, tolerancji i przeciwdziałają zachowaniom agresywnym. Spotkania przeprowadzi stowarzyszenie lub inny podmiot wybrany przez Urząd Miasta Chorzów. W Chorzowie II nie ma Domu Kultury, dlatego tak ważna jest realizacja tego projektu. Chorzów II jest dzielnicą, gdzie  mieszka duże skupisko rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych. Aktywne lato w Chorzowie II było już organizowane w ramach V budżetu obywatelskiego. Przyjęcie tego projektu będzie kontynuacją idei aktywnego spędzania czasu przez dzieci w tej dzielnicy. 

| Społeczny

Bądź Świadomy Własnego Ciała

Wykłady i warsztaty o tematyce dotyczącej zdrowego kręgosłupa, stawów, ergonomii. Cykl dwudziestu, dwugodzinnych warsztatów z fizjoterapeutami, którzy pokażą w jaki sposób powinniśmy dbać o nasze ciało, jak zdrowo wykonywać podstawowe czynności dnia codziennego, jak dbać o stawy. Słuchacze warsztatów otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz książeczki z najważniejszymi informacjami z danego warsztatu. Każdy z dwudziestu warsztatów będzie poświęcony innej tematyce. 

| Społeczny

Bezpłatny dostęp do e-booków dla Chorzowian

Projekt polega na zakupie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chorzowie dostępu do platformy Legimi, oferującej możliwość korzystania z 60.000 książek elektronicznych i udostępnieniu poprzez filie MBP zapisanym czytelnikom bezpłatnych, indywidualnych 30-dniowych kodów dostępu do Legimi. Pakiet Legimi 4 umożliwia przeczytanie 1.250.000 stron w ciągu roku, co przekłada się na około 5.000 średniej objętości książek (250- stronicowych). Zrealizowanie projektu da mieszkańcom Chorzowa szansę na spotkanie z najnowszą literaturą w wygodnej elektronicznej formie na tablecie, smartfonie, e-czytniku lub komputerze, w dowolnie wybranym miejscu i czasie. 

| Społeczny

Chorzowski Festiwal Filmów Europejskich

Cykl pokazów filmów europejskich w kinie Grajfka, Domie Kultury Batory, Starochorzowskim Domie Kultury, Klubie POKOLENIE Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Podsumowujące spotkanie na rynku w Chorzowie z zaproszonym gościem - znanym aktorem/aktorka pochodzącym z Chorzowa. Pokaz filmu w kinie plenerowym razem z obsługą techniczna - na rynku w Chorzowie. Czas trwania festiwalu - jeden tydzień. 

| Społeczny

Festiwal Legend Polskiego Rocka

Całodniowy Festiwal Legend Rocka zorganizowany przy Szybie „Prezydent”. Na koncerty zostaną zaproszone zespoły, które brylowały w latach 80. i 90. ubiegłego wieku. Projekt ten będzie świetną okazją do zabawy dla pokolenia obecnych pięćdziesięciolatków. Młodzież będzie mogła wziąć udział w żywej lekcji muzyki i zintegrować się ze swoimi rodzicami. Impreza ma się odbyć w jedną z majowych sobót w godzinach od 15.00 do 22.00, co pozwoli na zorganizowanie 5 koncertów.

| Społeczny

Legenda bez końca – obchody 100-lecia Klubu Sportowego Ruch Chorzów

Impreza całodniowa obchodów 100-lecia klubu KS Ruch Chorzów, najbardziej utytułowanego klubu w Polsce. W planie imprezy:

 • mecz piłkarski,
 • turniej piłki nożnej dzieci,
 • gry i zabawy dla dzieci,
 • projekcja filmu o historii Ruchu,
 • wystawa zdjęć,
 • rozmowy z legendami Ruchu Chorzów,
 • oprawa muzyczna,
 • pokaz pirotechniczny,
 • konkursy z nagrodami,
 • wydanie okolicznościowych znaczków, programów, proporczyków.

| Społeczny

Na zdrowie Chorzowie

Cykl 20 spotkań medycznych, odbywających się 2 razy w miesiącu - raz w Chorzowskim Centrum Kultury, a raz w poszczególnych dzielnicach Chorzowa. Wykłady i warsztaty poświęcone tematyce onkologicznej, prowadzone będą przez specjalistów: lekarzy, farmaceutów, fizjoterapeutów, dietetyków klinicznych, psychologów, pracowników fundacji czy też instytucji takich jak np. NFZ. Podczas spotkań poruszane będę m.in. tematy profilaktyki przeciwnowotworowej, niezbędnych badań, które musimy wykonać. Specjaliści opowiedzą o metodach leczenia, diecie, suplementach, sposobach radzenia sobie ze skutkami choroby i stresem jaki ona wywołuje. Mieszkańcy Chorzowa dowiedzą się, gdzie zgłosić się po pomoc, a także jak działa Szybką Terapia Onkologiczna.

| Społeczny

Organizacja 6 rajdów rowerowych

Organizacja w okresie od maja do października 6 rajdów rowerowych.

| Społeczny

Pokazy Udzielania Pierwszej Pomocy

Szkolenie z pierwszej pomocy pozwala od najmłodszych lat wpajać najważniejsze zasady postępowania w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Dlatego projekt udzielania pierwszej pomocy skierowany jest do najmłodszych i młodzieży. Warsztaty pomagają oswoić się z tematem pierwszej pomocy oraz rozwijać od najmłodszych lat poczucie obowiązku niesienia pomocy innym. Mogłyby być prowadzone przez ratowników medycznych, strażaków, policjantów czy straż miejską. Podczas zajęć nauczymy jak prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, a także jak bezpiecznie wykorzystać AED, czyli automatyczny defibrylator zewnętrzny. Proponuję aby warsztaty odbywały się na terenach placów zabaw (między innymi tych zbudowanych w ramach budżetu obywatelskiego) w kilku lokalizacjach miasta. 

(Załącznik nr 1

do ogłoszenia)

| Społeczny

Spotkanie z youtuberami

Spotkanie z youtuberami na Rynku, połączone z koncertem jednej gwiazdy. Wśród zaproszonych gości mogą znaleźć się m.in. Friz i Machioch. Spotkanie może się odbyć w okresie wakacyjnym.

| Społeczny

Sprawny Bajtel – Ogólnomiejski Turniej Dzieci oraz zawody sprawnościowe

Chorzowski turniej klubów sportowych z miasta Chorzów w piłce nożnej dla dzieci z klas 1-3 oraz zawody sprawnościowe dla dzieci od 3. roku życia.

| Społeczny

Święto Rowerzysty

Przedmiotem wniosku jest zorganizowanie w Chorzowie w czerwcu 2020 r. (sobota lub niedziela) Śląskiego Święta Rowerzysty, czyli kilkugodzinnego, międzypokoleniowego festynu dla rowerzystów z różnymi atrakcjami. Celem wydarzenia byłyby: integracja rowerzystów, wspólna rodzinna zabawa, a także promocja roweru jako środka transportu codziennego i turystycznego. Dla uczestników przygotowane zostaną stoiska edukacyjne (bezpieczeństwo rowerzystów, pierwsza pomoc, przepisy prawa drogowego, itp.), gastronomiczne (foodtrucki, grill, napoje itp), rekreacyjne (muzyka, warsztaty tworzenia biżuterii z rowerowych części, wystawa zabytkowych rowerów, serwisy rowerowe, pokazy rowerów miejskich i elektrycznych). Zorganizowane zostaną również konkursy z nagrodami dla uczestników, a także atrakcje dla najmłodszych (slalom na rowerkach biegowych, zabawy z animatorami, zamek dmuchany i inne). Udział w pikniku będzie dla uczestników bezpłatny. Może w nim wziąć udział około 1000 osób. Rowerzyści na piknik będą mogli dotrzeć indywidualnie lub w ramach wspólnego dojazdu w jednym z rowerowych peletonów. Rowerzyści z różnych rowerowych grup zorganizują w tym dniu wycieczki z kilku sąsiednich miast. Grupy dołączą do chorzowskiego peletonu, który przejedzie przez dzielnice miasta zachęcając mieszkańców udziału w święcie rowerzysty. Piknik zakończy się po godz. 17.

| Społeczny

Wirtualne Muzeum

Stworzenie w Muzeum Miejskim strefy, w której za pomocą gogli VR będzie można zobaczyć jak wyglądał Chorzów i Śląsk na przestrzeni dziejów. Podobna strefa bardzo dobrze działa w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.