BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Edycja I

Chorzów Stary | Inwestycyjny

Modernizacja Alei Wycieczkowej

Inwestycja objęła wyposażenie alei w elementy małej architektury (ławki i kosze na śmieci) oraz uporządkowanie terenu, a także wykonanie nowej ścieżki rowerowej o długości 330 metrów i oświetlenia w technologii LED. Inwestycję zrealizowano w listopadzie 2013 r.

Chorzów II | Inwestycyjny

Parking przy skrzyżowaniu ulic 3-Maja i Floriańskiej

W ramach inwestycji wykonano 50 miejsc postojowych o nawierzchni z płyt ażurowych oraz drogi manewrowe o nawierzchni z asfaltobetonu. Na parkingu o powierzchni 810,00 m2 umieszczono oświetlenie w technologii LED.

Centrum | Inwestycyjny

Rewitalizacja Parku Hutników

Inwestycja objęła wykonanie placu oraz murków z kostki i płyt granitowych wokół fontanny. Prace te zostały zrealizowane w 2013 roku.

W 2014 roku kontynuowano rewitalizację parku. Wyposażono park w elementy małej architektury: ławki, kosze, płotki zabezpieczające zieleń, założono trawniki i wykonano nowe nasadzenia.

Chorzów Batory 1 | Inwestycyjny

Utworzenie dodatkowych miejsc postojowych i parkingowych

W ramach inwestycji wykonano modernizację ulicy Podmiejskiej (nowa nawierzchnia jezdni na powierzchni 1 100 m2) od ul. Leśnej do ul. Odrodzenia wraz z budową chodników i miejsc postojowych.