BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

LISTA PROJEKTÓW PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

Id nazwa projektu
typ / koszt po weryfikacji
ocena merytoryczna
1 Chorzowskie Spotkania z Kinem Europejskim im. Kazimierza Kutza - III edycja. Spotkania i pokazy filmów w kinach Chorzowskiego Centrum Kultury oraz w plenerze.
Typ zadnia: SPOŁECZNE: do 75 000 zł
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 48 500 zł
Koszt po weryfikacji merytorycznej: 48 500 zł
POZYTYWNA
2 Wykonanie plenerowej siłowni – osiedle Pnioki Chorzów II.
Typ zadnia: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 120 000 zł
Koszt po weryfikacji merytorycznej: 120 000 zł
POZYTYWNA
3 Skwer Teatralny. Odnowienie terenów zielonych wraz z renowacją pozostałości po fontannie.
Typ zadnia: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 370 000 zł
Koszt po weryfikacji merytorycznej: 1 155 151 zł
Uwagi: Opracowany w 2018 r. projekt określa koszty na poziomie 1 306 565,08 zł. W 2021 r. w ramach budżetu obywatelskiego wykonano doświetlenie skweru o wartości 173 335,25 zł objęte gwarancją do 2026 r.
NEGATYWNA
4 "Zielony plac zabaw" modernizacja i doposażenia placu zabaw przy ul. Omańkowskiej
Typ zadnia: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 238 700 zł
Koszt po weryfikacji merytorycznej: 370 000 zł
POZYTYWNA
5 Remont Placu Zabaw przy ul. Kochłowickiej w Chorzowie Batorym
Typ zadnia: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 250 000 zł
Koszt po weryfikacji merytorycznej: 250 000 zł
Uwagi: Na terenie wnioskowanego placu zabaw projektowany jest wodny plac zabaw.
NEGATYWNA
6 Modernizacja i rozbudowa placu zabaw położonego przy ul. Św. Kingi 49
Typ zadnia: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 370 000 zł
Koszt po weryfikacji merytorycznej: 370 000 zł
Uwagi: Brak zgody właściciela terenu i placu zabaw. Teren własność Miasta Chorzów z użytkowaniem wieczystym.
NEGATYWNA
7 Siłownia zewnętrza typu Street Workout Park na skwerze przy ul. Floriańskiej
Typ zadnia: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 370 000 zł
Koszt po weryfikacji merytorycznej: 370 000 zł
POZYTYWNA
8 Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Floriańskiej
Typ zadnia: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 370 000 zł
Koszt po weryfikacji merytorycznej: 1 500 000 zł
Uwagi: Projekt w znacznym stopniu przekracza budżet B.O. na zadania inwestycyjne. Wartość inwestycji około 1,5 mln złotych.
NEGATYWNA
9 Budowa drogi pieszo-rowerowa na terenie rezerwatu Żabie Doły
Typ zadnia: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 370 000 zł
Koszt po weryfikacji merytorycznej: 2 350 000 zł
Uwagi: Tereny pod projekt są własnością Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu PKP - niezgodność z § 2. pkt 8 regulaminu. Wartość inwestycji w znacznym stopniu przewyższa budżet w ramach projektu inwestycyjnego. Przy wykorzystaniu maksymalnej kwoty ( około 370 000,00zł ) można byłoby wybudować około 180 metrów infrastruktury pieszo-rowerowej.
NEGATYWNA
10 Leżaki miejskie w Parku Róż
Typ zadnia: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 50 000 zł
Koszt po weryfikacji merytorycznej: 70 000 zł
POZYTYWNA
11 Modernizacja skweru oraz rozbudowa placu zabaw przy ul. Farnej /Wrocławskiej
Typ zadnia: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 74 200 zł
Koszt po weryfikacji merytorycznej: 74 200 zł
POZYTYWNA
12 Budowa skateparku na skwerze przy ul. Gagarina „Małpi gaj” - kompleks sportowy „Hajduki”
Typ zadnia: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 370 000 zł
Koszt po weryfikacji merytorycznej: 370 000 zł
POZYTYWNA
13 Wybieg dla naszych pupili
Typ zadnia: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 87 000 zł
Koszt po weryfikacji merytorycznej: 190 000 zł
POZYTYWNA
14 Alejka Tytanów - Profesjonalna Siłownia na wolnym powietrzu
Typ zadnia: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 369 000 zł
Koszt po weryfikacji merytorycznej: 370 000 zł
Uwagi: W bezpośrednim sąsiedztwie wybudowano siłownię, której wykorzystanie jest umiarkowane.
POZYTYWNA
15 Kino-Pauza
Typ zadnia: SPOŁECZNE: do 75 000 zł
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 75 000 zł
Koszt po weryfikacji merytorycznej: 75 000 zł
POZYTYWNA
16 Wynajęcie przestrzeni w istniejących obiektach sportowych, lub innych celem przystosowania do gry w tenisa stołowego
Typ zadnia: SPOŁECZNE: do 75 000 zł
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 56 500 zł
Koszt po weryfikacji merytorycznej: 56 500 zł
Uwagi: Brak ogólnodostępności. Roczne obowiązywanie projektu uniemożliwia zakup stołów, które po zakończeniu projektu muszą być gdzieś zagospodarowane. Dodatkowo takie zajęcia są prowadzone przez Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu.
NEGATYWNA
17 Budowa placu zabaw dla dzieci „Pod Łukiem” na ul. Młodzieżowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Typ zadnia: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 370 000 zł
Koszt po weryfikacji merytorycznej: 370 000 zł
POZYTYWNA
18 Brzozowa - Nowy plac zabaw
Typ zadnia: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 140 290 zł
Koszt po weryfikacji merytorycznej: 240 000 zł
POZYTYWNA
19 SP 12 ul. Skrajna 2, Strefa Rekreacyjno-Sportowa Dwunastki - II etap budowy;
Typ zadnia: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 370 000 zł
Koszt po weryfikacji merytorycznej: 370 000 zł
POZYTYWNA
20 Ćwiczenia usprawniające w środowisku wodnym dla seniorów
Typ zadnia: SPOŁECZNE: do 75 000 zł
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 75 000 zł
Koszt po weryfikacji merytorycznej: 18 800 zł
Uwagi: projekt mogą realizować chorzowskie szkoły
POZYTYWNA
21 Remont chodnika prowadzącego do wejścia do Parku Róż
Typ zadnia: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 13 000 zł
Koszt po weryfikacji merytorycznej: 25 000 zł
Uwagi: Należy zwrócić uwagę że remont chodnika może zostać wykonany dopiero po remoncie sieci gazowej na przedmiotowym odcinku ulicy
POZYTYWNA
22 Pokochaj Chorzów Nocą
Typ zadnia: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 115 000 zł
Koszt po weryfikacji merytorycznej: 145 000 zł
Uwagi: W wycenie należałoby uwzględnić projekt, materiały, wykonanie, wymagania Miejskiego Konserwatora Zabytków, umowy: dystrybucyjną i przyłączeniową oraz wiele innych czynników związanych z pełną realizacją inwestycji. Przy obecnych cenach materiałów trudno określić koszt wykonania projektu. Należy również pamiętać, że są to tereny gdzie infrastruktura podziemna jest gęsto rozbudowana, co stanowi dodatkowy czynnik utrudniający realizację i wpływający na końcową cenę.
NEGATYWNA
23 Budowa drogi rowerowej w śladzie Czarnego Rowu
Typ zadnia: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 370 000 zł
Koszt po weryfikacji merytorycznej: 380 000 zł
Uwagi: Możliwość poprowadzenia ciągu pieszo-rowerowego tylko na odcinku ok. 340 m na działce nr 50 (odcinek pomiędzy ogródkami działkowymi od ronda przy ul. Nomiarki), który jest własnością Samorządowego Chorzowsko-Świętochłowickiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Dalsze poprowadzenie infrastruktury rowerowej jest niemożliwe ze względu na teren prywatny ( działka nr 15/10). Całkowity koszt realizacji odcinka (około 800 m ) w znacznym stopniu przewyższałby maksymalną kwotę na projekt inwestycyjny. Dodatkowo nie ma możliwości połączenia ciągu pieszo-rowerowego z istniejącą świętochłowicką drogą rowerową przez miasto Chorzów ze wglądu na to, że granica miasta kończy się około 20 m przed istniejąca infrastrukturą rowerową w Świętochłowicach.
NEGATYWNA
24 Wybudowanie chodnika od ul. Węglowej do parku wodnego.
Typ zadnia: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 370 000 zł
Koszt po weryfikacji merytorycznej: 220 000 zł
POZYTYWNA
25 Przedszkole nr 21 - II część modernizacji placu zabaw
Typ zadnia: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł
Koszt podany przez Wnioskodawcę: 343 500 zł
Koszt po weryfikacji merytorycznej: 370 000 zł
POZYTYWNA