BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

SKŁADANIE PROJEKTÓW ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE
Dziękujemy za udział

Harmonogram 10. Budżetu Obywatelskiego Chorzowa

plik foto id: 1400441069

09.05 - 12.06
2022

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW

plik foto id: 1400441071

13.06 - 28.08
2022

WERYFIKACJA PROJEKTÓW

plik foto id: 1400441072

28.08
2022

OGŁOSZENIE LISTY WSZYSTKICH PROJEKTÓW

plik foto id: 1400441071

30.08 - 05.09
2022

PRZYJMOWANIE ODWOŁAŃ

plik foto id: 1400441071

06.09 - 09.09
2022

ROZPATRYWANIE ODWOŁAŃ

plik foto id: 1400441072

09.09
2022

OGŁOSZENIE LISTY PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA

plik foto id: 1400441074

10.09 - 25.09
2022

GŁOSOWANIE NA PROJEKTY

plik foto id: 1400441075

28.09
2022

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Czym jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski to sposób planowania oraz konsultowania zadań finansowych ze środków publicznych, a realizowanych przez urząd miasta lub podległe mu jednostki. Jego cechą charakterystyczną jest to, że mieszkańcy tworzą, zgłaszają i wybierają w głosowaniu projekty związane z funkcjonowaniem swojej dzielnicy lub miasta.