BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy IV Liceum Ogólnokształcącym im. M. Skłodowskiej-Curie

Typ zadania:

INWESTYCYJNE ( do 500 000 zł )

Miejsce zadania:

boisko przy IV Liceum Ogólnokształcąca im. Marii Skłodowskiej-Curie

Opis zadania:

Proponowana przebudowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego znajdującego się na terenie IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ulicy Dąbrowskiego 34 w Chorzowie ma na celu zapewnienie nowej syntetycznej nawierzchni oraz nowego wyposażenia sportowego i infrastruktury. Przebudowa tego boiska przyczyni się do zagospodarowania terenu, podnosząc jego wartość użytkową. Po godzinach zajęć szkolnych, czyli od około godziny 15.00, mieszkańcy Chorzowa, w tym także mieszkańcy dzielnicy Centrum, będą mieli możliwość korzystania z boiska. Dzięki temu będą mogli poprawić swoją sprawność fizyczną, kondycję oraz prowadzić zdrowy tryb życia. Przebudowa boiska nie tylko przyniesie korzyści uczniom liceum, ale również społeczności lokalnej, oferując atrakcyjne miejsce do aktywnego spędzania czasu wolnego. https://curie4lo-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/arturjadwiszczok_curie_edu_pl/EUTYeWoVFk1DtKbdcE2eLuEBEgYcp8XHhE7wUntdJ6uSXA?e=OeorDj