BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Teatralny Przystanek na Klimzowcu z amfiteatrem i strefą relaksu

Typ zadania:

INWESTYCYJNE ( do 500 000 zł )

Miejsce zadania:

Patio Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Sportowymi im. J. Kusocińskieo

Opis zadania:

Przygotowanie terenu patio pod budowę amfiteatru, który wpisuje się w tradycje teatralne szkoły oraz miasta. Prace obejmowałyby : demontaż starej nawierzchni oraz położenie nowej. W zależności od kwoty przeznaczonej na zadanie zakres prac może być większy i obejmować umieszczenie na nowej nawierzchni widowni składającej się z siedzisk oraz małej architektury. Tegoroczny wniosek jest kolejnym etapem realizacji projektu „Teatralny Przystanek na Klimzowcu”, którego nadrzędnym celem będzie budowa nowej przestrzeni służącej rekreacji, w tym integracji lokalnej społeczności.