BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Modernizacja boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 33 z Oddziałami Przyszpitalnymi im. Jana Brzechwy w Chozowie

Typ zadania:

INWESTYCYJNE ( do 500 000 zł )

Miejsce zadania:

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 33 z Oddziałami Przyszpitalnymi w Chorzowie

Opis zadania:

Modernizacja boiska, wymiana nawierzchni tartanowej wraz z bramkami w tym: zakup i montaż kosza jednosłupowego oraz małej siłowni na wolnym powietrzu (do 3 urządzeń) z nawierzchnią syntetyczną, zagospodarowanie terenu ogrodu szkolnego w tym: montaż małego placu zabaw (do 3 urządzeń). Obecne boisko szkolne uległo już znacznemu zużyciu. Codziennie z boiska szkolnego korzystają uczniowie szkoły z niepełnosprawnością intelektualną oraz w godzinach popołudniowych mieszkańcy Chorzowa Batorego. Boisko sportowe jest miejscem rekreacji, integracji, ale również nabywania nowych umiejętności dzieci młodszych oraz młodzieży z dzielnicy Chorzowa Batorego. Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu placu szkolnego poprzez modernizację nawierzchni oraz zakupie i montażu różnorodnych urządzeń.