BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Doposażenie wybiegu dla psów (zlokalizowanego w sąsiedztwie schroniska dla bezdomnych zwierząt) w urządzenia sportowo-zabawowe przeznaczone dla zwierzaków.

Typ zadania:

INWESTYCYJNE ( do 500 000 zł )

Miejsce zadania:

Wybieg dla psów przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt

Opis zadania:

Zadanie budowy wybiegu dla psów zakwalifikowało się w jednej z poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego (w 2019 roku) jako zadanie do realizacji. Niestety długi czas oczekiwania na realizację zadania, pandemia COVID, wzrost cen usług budowlanych, wzrost ceny roboczogodziny spowodowały, że środki przeznaczone pierwotnie na ten cel nie wystarczą na pokrycie wszystkich kosztów zaplanowanych w roku 2019r. Pieniędzy zabraknie na zakup i montaż urządzeń treningowo - zabawowych dla naszych zwierzaków. Wybieg będzie kilku strefowy (dla małych psów, dla dużych, z osobnymi boksami dla psów, które mają problemy w kontaktach z innymi psami. W każdej strefie będą urządzenia dopasowane do wielkości psów. Zamontowane zostaną również elementy małej architektury (ławki, kosze na odpadki, dystrybutory woreczków na psie odchody, poidła dla psów, wiata - zadaszenie dla właścicieli czworonogów). Wybieg będzie przeznaczony dla zwierzaków schroniskowych (w godzinach pracy schroniska). Po godzinach pracy schroniska wybieg będzie ogólnodostępny.