BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Sfinansowanie kastracji/sterylizacji zwierząt właścicielskich

Typ zadania:

SPOŁECZNE ( do 80 000 zł )

Opis zadania:

Kastracja/sterylizacja zwierząt jest najlepszym sposobem na ograniczenie nadpopulacji zwierząt (duża ilość zwierząt towarzyszących przebywających w schronisku dla zwierząt oraz duża liczba kotów wolno żyjących). Wzrost cen usług weterynaryjnych powoduje, że wielu właścicieli zwierząt nie może pozwolić sobie na tak duży wydatek. Przeprowadzanie zabiegów kastracji u zwierząt domowych to najbezpieczniejsze i najpewniejsze zabezpieczenie ich przed rozmnażaniem się. Kastracja/sterylizacja nie tylko zapobiega się niekontrolowanemu rozmnażaniu zwierząt ale i poprawia znacząco ich warunki bytowania oraz warunki zdrowotne.