BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Autyzm-zacznijmy działać razem.

Typ zadania:

MAŁY PROJEKT Z ZAKRESU DOSTĘPNOŚCI ( do 20 000 zł )

Miejsce zadania:

Szkoła Podstawowa nr 14

Opis zadania:

Organizacja konferencji dla mieszkańców Chorzowa, której celem jest zwiększenie świadomości na temat autyzmu, zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy, z jakimi borykają się rodzice dzieci ze spectrum autyzmu. W programie konferencji przewidujemy wykłady specjalistów i rodziców oraz warsztaty szkoleniowe z zakresu metod pracy z dziećmi z autyzmem. Uczestnicy otrzymają materiały z konferencji. Zostaną również rozpowszechnione ulotki informacyjne.