BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Arboretum Batorego

Typ zadania:

ZIELONE ( do 100 000 zł )

Opis zadania:

Projekt skierowany jest do społeczności lokalnej, przy czym charakteryzuje go dwutorowość. Po pierwsze: planujemy cykl warsztatów ekologicznych i akcji edukacyjnych skierowanych do najmłodszych obywateli naszego miasta; piknik ekologiczny skierowany będzie do rodzin wielopokoleniowych. Po drugie: chcielibyśmy zwiększyć bioróżnorodność gatunkową naszego miasta m.in. poprzez nasadzenia rzadkich gatunków drzew, roślin i kwiatów. W związku ze zmianami klimatu ważne jest dla nas myślenie przyszłościowe - dbanie o zieleń miejską staje się zadaniem ponadczasowym.