BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Trele Batorego

Typ zadania:

SPOŁECZNE ( do 80 000 zł )

Opis zadania:

Projekt skierowany jest do społeczności lokalnej i oparty będzie na naturalnej potrzebie wyrażania własnej osobowości poprzez śpiew - chcemy bowiem nawiązać do wieloletnich muzycznych tradycji naszego miasta. Proponujemy cykl warsztatów (wokalnych i emisji głosu) - trwać one będą przez dziesięć miesięcy, co pozwoli na próbę profesjonalnego podejścia do rozwoju artystycznego uczestników. Koncerty podsumowujące kolejne etapy warsztatów oraz koncert finałowy będą okazją nie tylko do prezentacji osiągnięć, ale przede wszystkim zintegrują mieszkańców Chorzowa.