BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Wymiana nawierzchni tartanowej boiska do koszykówki na Irysie

Typ zadania:

INWESTYCYJNE ( do 500 000 zł )

Miejsce zadania:

Osiedle Irys

Opis zadania:

Projekt dotyczy wymiany istniejącej powierzchni tartanowej boiska do koszykówki znajdującego się na osiedlu Irys. Zadanie ma dotyczyć naprawy powierzchni i wyrównania podłoża boiska oraz postawienia 4 ławek.