BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

MODERNIZACJA WIELOFUNCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR10 W CHORZOWIE

Typ zadania:

INWESTYCYJNE ( do 500 000 zł )

Miejsce zadania:

BOISKO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 W CHORZOWIE

Opis zadania:

Celem projektu jest dbałość o właściwy rozwój fizyczny i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczającej do SP 10 oraz dzieci z najbliższej okolicy. Założeniem projektu jest budowa wielofunkcyjnego, nowoczesnego, bezpiecznego i ogólnodostępnego boiska wraz ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr. 10 im. Jana Kochanowskiego w Chorzowie.