BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

SP12 ul. Skrajna 2, Strefa Rekreacyjno-Sportowa Dwunastki III etap budowy i podwyższenie piłkochwytów na boisku wielofunkcyjnym.

Typ zadania:

INWESTYCYJNE ( do 500 000 zł )

Miejsce zadania:

teren Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi

Opis zadania:

Chcę, aby na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Skrajnej 2 został zrealizowany III etap budowy ogólnodostępnej Strefy Rekreacyjno-Sportowej Dwunastki, w ramach którego: - zbudujemy boisko do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, - zbudujemy boisko rekreacyjne do gier i zabaw o nawierzchni poliuretanowej, - zrewitalizujemy tereny zielone i utworzymy przy nich strefę rekreacyjną, - zamontujemy furtkę w ogrodzeniu od strony ścieżki rowerowej, - monitoring kompleksu rekreacyjno-sportowego, oraz zostały podwyższone piłkochwyty na boisku wielofunkcyjnym.