BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

GŁOSOWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE
DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ

LISTA PROJEKTÓW DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA

Wszystkie odwołania wniesione w regulaminowym terminie do 1 września zostały rozpatrzone, w związku z czym listę projektów do głosowania publikujemy 6 września. Głosowanie rozpocznie się zgodnie z harmonogramem 11 września i wszystkie pozostałe terminy harmonogramu Budżetu Obywatelskiego pozostają bez zmian.

LISTA PROJEKTÓW PO OCENIE MERYTORYCZNEJ

Harmonogram 11. Budżetu Obywatelskiego Chorzowa

plik foto id: 1400441069

16.06 - 16.07
2023

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW

plik foto id: 1400441071

17.06 - 28.08
2023

WERYFIKACJA PROJEKTÓW

plik foto id: 1400441072

29.08
2023

OGŁOSZENIE LISTY WSZYSTKICH PROJEKTÓW

plik foto id: 1400441071

30.08 - 01.09
2023

PRZYJMOWANIE ODWOŁAŃ

plik foto id: 1400441071

04.09 - 08.09
2023

ROZPATRYWANIE ODWOŁAŃ

plik foto id: 1400441072

11.09
2023

OGŁOSZENIE LISTY PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA

plik foto id: 1400441074

11.09 - 24.09
2023

GŁOSOWANIE NA PROJEKTY

plik foto id: 1400441075

27.09
2023

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Czym jest budżet obywatelski?

Budżet obywatelski to sposób planowania oraz konsultowania zadań finansowych ze środków publicznych, a realizowanych przez urząd miasta lub podległe mu jednostki. Jego cechą charakterystyczną jest to, że mieszkańcy tworzą, zgłaszają i wybierają w głosowaniu projekty związane z funkcjonowaniem swojej dzielnicy lub miasta.