BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Chorzowski Brass Band koncertuje i 95. urodziny świętuje

Typ zadania:

SPOŁECZNE: do 75 000 zł

Miejsce zadania:

Starochorzowski Dom Kultry, Siemianowicka 59

Opis zadania:

Orkiestry dęte związane są z tradycjami Górnego Śląska od pokoleń. Podobnie jak zespół „Chorzowski Brass Band”, który kultywuje te obyczaje niezmiennie od 1928 roku aż po dziś dzień. W 2023 roku, zespół będzie obchodzić 95 lecie swojego istnienia. Jest to znakomita okazja do zaprezentowania się publiczności z rodzimego Chorzowa. Będzie to możliwe poprzez cykl 3 darmowych, otwartych koncertów w wykonaniu Chorzowskiego Brass Bandu i zaproszonych solistów i gości. Koncerty mogłyby odbyć się w Chorzowskim Centrum Kultury, Starochorzowskim Domu Kultury oraz w plenerze np. na Chorzowskim Rynku. Głównym celem projektu jest krzewienie kultury i popularyzacja muzyki wywodzącej się ze śląskiej tradycji. Oparta na regionalnej zwyczajowości, poddana nowoczesnym, brassbandowym wpływom muzyka, może być atrakcyjna dla słuchacza w każdym wieku i zróżnicowanym guście muzycznym. Chorzowski Brass Band posiada w swoim repertuarze standardy muzyki rozrywkowej, utwory jazzowe i swingowe, muzykę filmową, taneczną, a także bogaty wybór walców, polek ,marszów oraz przepięknych kolęd. Proponowany cykl koncertów niepodważalnie zwiększy dostęp i możliwość eksploracji tego rodzaju sztuki dla lokalnej społeczności. Dodatkową korzyścią płynącą z organizacji otwartych i darmowych koncertów blisko mieszkańców jest przeciwdziałanie wykluczania z uczestnictwa w życiu kulturowym osób niepełnosprawnych, cudzoziemców lub osób o niższym statusie materialnym. Dodatkowo tego typu koncerty są idealnym fundamentem do integracji międzyludzkiej, po paśmie pandemicznych ograniczeń.

Zgłaszający:

Lucyna Imiołczyk

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Lokalizacja na mapie: