BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Sanitariaty na Cichej 6

Typ zadania:

INWESTYCYJNE: do 370 000 zł

Miejsce zadania:

Stadion Miejski przy ulicy Cichej 6

Opis zadania:

Stary stadion przy ulicy Cichej 6 nie posiada nowoczesnego zaplecza sanitarnego. Z racji braku budowy nowego obiektu wielu kibiców zwłaszcza płci żeńskiej musi zadowolić się przepełnionymi toi toiami. Inwestycja ta zwiększy funkcjonalność obiektu miejskiego i ułatwi korzystanie z niego. Ilość kontenerów sanitarnych będzie zależeć od ich cen rynkowych

Zgłaszający:

Dariusz Nowak

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Lokalizacja na mapie: