BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

„Chorzowski przegląd plastycznej twórczości amatorskiej”

Typ zadania:

SPOŁECZNE: do 75 000 zł

Opis zadania:

Celem przeglądu jest prezentacja prac twórców nieprofesjonalnych, nie związanych zawodowo z twórczością artystyczną. Jako twórczość amatorską należy rozumieć prace stworzone w ramach pasji i zainteresowań. Przegląd obejmować będzie prace plastyczne i rękodzieło (malarstwo, rysunek, rzeźba, ceramika, hafciarstwo, metody zdobienia decoupage, tworzenie biżuterii, ozdób okolicznościowych). Zgłaszać do przeglądu swoje prace mogą pełnoletni mieszkańcy Chorzowa. Dodatkowymi zaletami przeglądu jest: Ukazanie szerokiego spektrum twórczych działań i wykorzystywanych materiałów. Wymiana doświadczeń między artystami. Propagowanie zajęć i grup plastycznych działających na terenie miasta. Aktywizacja mieszkańców Chorzowa (zwiedzanie wystaw stałych i zapoznawanie się z ofertą miejsc, w których przegląd się odbędzie). Twórcom wyróżniających się prac zostaną wręczone dyplomy oraz przyznane nagrody. Przedmioty wystawione do przeglądu powinny być podpisane, opisane, powinna być możliwość wskazania strony internetowej z portfolio lub wskazanie danych kontaktowych artysty. Przegląd w zależności od ilości zgłoszeń oraz rodzaju prac powinien odbyć się w pomieszczeniach kulturalno-rozrywkowych należących do miasta Chorzowa. Możliwość wypożyczenia stołów z jednostek oświatowych lub domów kultury (zorganizowanie przeglądu w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych)

Zgłaszający:

Monika Kukuła

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Lokalizacja na mapie: