BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Zagospodarowanie terenu wraz z remontem nawierzchni przy Gwareckiej 27-35

Typ zadania:

INWESTYCYJNE: do 370 000 zł

Opis zadania:

Naprawa ulicy Gwareckiej przy numerach 27-35, w tym wymiana nawierzchni, dodanie kratek ściekowych, stworzenie skośnych miejsc parkingowych na płytach ażurowych. Zagospodarowanie zieleni na skwerze, w tym wymiana ławek - dla osób starszych. Mały plac zabaw - dla młodszych dzieci oraz mini wybieg dla psów.

Zgłaszający:

Bartłomiej Czaja

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Lokalizacja na mapie: