BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

„Chorzów, moim miejscem” – kreowanie pozytywnych i przedsiębiorczych postaw mieszkańców miasta

Typ zadania:

SPOŁECZNE: do 75 000 zł

Miejsce zadania:

Centrum Integracji Międzypokoleniowej

Opis zadania:

warsztaty i spotkania aktywizujące mieszkańców miasta w takich obszarach jak: - jak osiągnąć sukces w karierze zawodowej - jak zbudować szczęśliwe życie rodzinne i osobiste - jak mieć bardziej udane życie osobiste - jak rozpocząć własny biznes i osiągnąć sukces - jak poprawić efektywność we własnym biznesie i podnieść go na wyższy poziom - wzmocnienie pojęcia partnerstwa w stosunku do obecnie funkcjonującego pojęcia konkurencji Projekt zostanie poprzedzony spotkaniami przygotowawczymi z grupami, celem określenia oczekiwań i wyłonienia prelegentów oraz wskazania tematyki spotkań – okres przygotowawczy potrwa ok. 2 miesiące i będzie obejmował sześć spotkań, na których zostaną opracowane szczegółowe agendy pozostałych spotkań. Przewiduje się , że w tych spotkaniach wezmą udział przedsiębiorcy, seniorzy, przedstawiciele Instytucji Otoczenia Biznesu. Zakłada się udział ok. 25 osób w każdym ze spotkań. Partnerem projektu będą Stowarzyszenie Chorzowskich Firm Rodzinnych oraz Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Chorzowie, przy ul. Dąbrowskiego 7, gdzie będą odbywały się spotkania. W ramach projektu chęć zaangażowanie swojego potwierdziło szereg firm i instytucji na co dzień wspierających biznes- Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. /ADM Serwis Sp. z o.o., Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie, Cech Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców a także chorzowskie uczelnie co gwarantuje wykonalność i sukces projektu. Spotkania z młodzieżą – po odbyciu spotkań przygotowawczych przewiduje się rozpoczęcie spotkań z młodzieżą w okresie ośmiu miesięcy, z wyłączeniem okresu wakacyjnego, po dwa spotkania w miesiącu, co w sumie daje liczbę 16 spotkań. W spotkaniach i planowaniu ich tematyki, będą brali udział również doradcy zawodowi z poszczególnych szkół z terenu Miasta Chorzowa. Przewiduje się również spotkania hybrydowe, z wykorzystaniem platformy webinaryjnej, co powoduje konieczność wykupienia dostępu do takiej platformy. Koniecznością będzie również wynajęcie kamery internetowej, projektora multimedialnego, ekranu i innych środków technicznych, niezbędnych do realizacji spotkań w formie bezpośredniej oraz internetowej. Zakłada się zakup trzech laptopów, służących do obsługi projektu, tj. rekrutacji uczestników, prowadzenia bieżącej korespondencji z uczestnikami projektu, przygotowania prezentacji, działań promocyjnych oraz wykorzystania podczas spotkań bezpośrednich z uczestnikami projektu. Spotkania będą prowadzone z udziałem specjalistów-moderatorów z kręgu biznesu, którzy otrzymają wynagrodzenie w ramach umów cywilno-prawnych lub na podstawie zlecenia i faktury za prowadzenie prelekcji. Zakłada się, że w każdym spotkaniu weźmie udział ok. 30 a podsumowanie spotkania będzie przeprowadzone w formie ankiety ewaluacyjnej. Swoim zasięgiem projekt obejmie całe miasto – ponieważ zaproszona na cykl spotkań będzie młodzież i przedsiębiorcy i seniorzy zamieszkujący w różnych dzielnicach. Natomiast miejscem rzeczowej realizacji projektu będzie Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Chorzowie, przy ul. Dąbrowskiego 7, gdzie będą odbywały się spotkania. Rekrutacja uczestników będzie się odbywała w formie informacji przekazywanej do uczniów chorzowskich szkół branżowych, instytucji otoczenia biznesu, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chorzowie, Centrum Integracji Społecznej, Centrum Integracji Międzypokoleniowej, Cechu Rzemieślników, Handlowców i Przedsiębiorców w Chorzowie, Wydział Działalności Gospodarczej UM, Ochotniczych Hufców Pracy oraz indywidualnie do mieszkańców Chorzowa. Przewiduje się przygotowanie ankiety wskazującej oczekiwania uczestników projektu jak również wykonanie indywidualnych profilów osobowościowych uczestników. Współdziałanie w ramach projektu i zaangażowanie wielu firm i instytucji, a także wykorzystanie nowoczesnych narzędzi internetowych nie tylko zwiększy atrakcyjność programu ale również umożliwi ułatwi młodzieży dostępność i będzie miał zdecydowany wpływ na integrację środowiska gospodarczego naszego Miasta i młodzieży. Promocja Projektu – zakłada się opracowanie logotypu projektu, wykonanie 2 szt. Roll’Up z logotypem i informacją o projekcie, założenie fan page’u projektu na portalu społecznościowym Facebook, wykupienie dostępu do platformy webinaryjnej, opracowanie i wydrukowanie w ilości 100 szt. plakatu informującego o projekcie, który będzie eksponowany w chorzowskich szkołach i instytucjach, a także w przestrzeni miasta, na slupach ogłoszeniowych, gablotach i koszetach, przygotowanie i wydrukowanie w ilości 1200 szt. ulotki informacyjnej o projekcie w formacie A4 – składanej do „DL”, dystrybuowanej w przestrzeni miasta przy pomocy wolontariuszy, harcerzy, uczniów, przygotowanie i zamieszczenie informacji o projekcie na portalu społecznościowym – Chorzowianin.pl, Tuba Chorzowa, przygotowanie i druk informacji o projekcie w Gazecie Samorządowej – „Twój Chorzów”, przewiduje się wykup domeny internetowej i miejsca na serwerze, celem założenia skrzynki pocztowej – zgłoszenia do udziału w projekcie, bieżący kontakt z uczestnikami projektu.

Zgłaszający:

Jan Usarek

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Lokalizacja na mapie: