BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Maciejkowicach

Typ zadania:

INWESTYCYJNE: do 370 000 zł

Miejsce zadania:

Sąsiedztwo boiska tartanowego przy ulicy Rębaczy oraz boiska ze sztuczną murawą przy ulicy Społecznej

Opis zadania:

Maciejkowice są osiedlem administracyjnie należącym do Chorzowa Starego, w rzeczywistości od zawsze podkreślającym swoją odrębność. Z racji położenia poza centrum miasta, w pobliżu terenów rekreacyjnych osiedle przeżywa swój renesans i staje się miejscem niezwykle atrakcyjnym pod względem mieszkaniowym. Maciejkowice wymagają jednak inwestycji dopasowanych do zmieniającego się przekroju mieszkańców. Aktualnie największą potrzebą, zgłaszaną przez miejscowych, jest rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, w postaci placu zabaw w rejonie boiska tartanowego przy ulicy Rębaczy oraz siłowni plenerowej w sąsiedztwie boiska ze sztuczną murawą, przy ulicy Społecznej. Projekt obejmuje wykonanie placu zabaw wraz z ławeczkami dla opiekunów dzieci, na terenie przyległym do boiska tartanowego przy ulicy Rębaczy (w części pomiędzy boiskiem a polem uprawnym lub innym w sąsiedztwie boiska) oraz wykonanie kilkustanowiskowej siłowni plenerowej na terenie przylegającym do boiska i bieżni położonych przy ulicy społecznej. Środki pieniężne przeznaczone na wykonanie działania winny być podzielone w następujący sposób - około 230 tys. zł na wykonanie placu zabaw, około 140 tys. zł na wykonanie siłowni plenerowej.

Zgłaszający:

Rafał Redzimski

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Lokalizacja na mapie: