BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Projekty społeczne o charakterze międzypokoleniowym dla chorzowian - cykl

Typ zadania:

SPOŁECZNE: do 75 000 zł

Miejsce zadania:

Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Chorzowie

Opis zadania:

Przedmiotem zadania jest cykl warsztatów o charakterze międzypokoleniowym, integracyjnym i wspierającym wzmacnianie więzi społecznych między mieszkańcami Chorzowa na każdym etapie życia. Warsztaty odbywać się będą cyklicznie, raz w miesiącu. Zajęcia mają mieć charakter zorganizowany. Zajęcia typu: - ekologiczne - rękodzieło - muzyczne - taneczne - teatralne - stolarskie - krawieckie - żywieniowe -fotograficzne - florystyczne - profilaktyczne - wizerunkowe

Zgłaszający:

Wanda Kieres

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Lokalizacja na mapie: