BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Teatralny przystanek na Klimzowcu – strefa relaksu – budowa widowni przy amfiteatrze

Typ zadania:

INWESTYCYJNE: do 370 000 zł

Miejsce zadania:

Patio Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Sportowymi

Opis zadania:

Przygotowanie terenu patio pod budowę amfiteatru, który wpisuje się w tradycje teatralne szkoły oraz miasta. Prace obejmowałyby : demontaż starej nawierzchni oraz położenie nowej. W zależności od kwoty przeznaczonej na zadanie zakres prac może być większy i obejmować umieszczenie na nowej nawierzchni widowni składającej się z siedzisk, leżaków oraz zielonej architektury. Celem projektu jest integracja między dziećmi i rodzicami, a także szkolnymi i przedszkolnymi społecznościami ze środowiskiem lokalnym. Należy podkreślić, że każda inicjatywa pozwalająca jednoczyć i aktywizować środowiska jest niezwykle ważna, Tym bardziej, iż lata pandemii wpłynęły na pogorszenie się relacji międzyludzkich. Nadrzędnym celem pomysłodawców jest stworzenie przestrzeni pozwalającej na relaks oraz promowanie lokalnej kultury, sztuki i muzyki.

Zgłaszający:

Aleksandra Zimnik

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Lokalizacja na mapie: