BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

PRZEBUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO przy III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie

Typ zadania:

INWESTYCYJNE: do 370 000 zł

Miejsce zadania:

Teren przynależny do III LO im. Stefana Batorego w Chorzowie

Opis zadania:

Chcę, aby ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne ze zniszczoną nawierzchnią asfaltową, które znajduje się na terenie należącym do III LO im. Stefana Batorego przy ul. Farnej 5-7 w Chorzowie, zostało przebudowane, zyskując nową syntetyczną nawierzchnię i nowe elementy wyposażenia sportowego oraz infrastruktury. Przebudowane boisko będzie stanowiło element zagospodarowania terenu podnoszący walory użytkowe terenu. Po godzinach zajęć szkolnych w III LO mieszkańcy Chorzowa w każdym wieku, w tym Chorzowa Batorego, będą mieli możliwość korzystania z w/w boiska, podnosząc swoją sprawność fizyczną, kondycję i działając dodatnio w kierunku utrzymania zdrowego trybu życia.

Zgłaszający:

Katarzyna Sikora

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Lokalizacja na mapie: