BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Wybudowanie chodnika od ul. Węglowej do parku wodnego.

Typ zadania:

INWESTYCYJNE: do 370 000 zł

Opis zadania:

Projekt dotyczy wybudowania chodnika od ul. Węglowej za garażami wzdłuż ogrodzenia kortów tenisowych i boiska "Orlik" do Parku Wodnego na skwerze przy ul. Floriańskiej.

Zgłaszający:

Zygfryd Małota

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Lokalizacja na mapie: