BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Remont chodnika prowadzącego do wejścia do Parku Róż

Typ zadania:

INWESTYCYJNE: do 370 000 zł

Miejsce zadania:

Chodnik na ul.Przy Gazowni (strona południowa) łączący ul.Urbanowicza z wejściem do Parku Róż

Opis zadania:

Zadanie dotyczy remontu chodnika i utworzenie zieleńca w miejscu obecnego umiejscowienia pojemników na segregowane odpady komunalne które zgodnie z Uchwałą Rady Miasta zostaną zlikwidowane w czerwcu 2022 roku

Zgłaszający:

Zdzisław Wesołowski

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Lokalizacja na mapie: