BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

SP 12 ul. Skrajna 2, Strefa Rekreacyjno-Sportowa Dwunastki - II etap budowy;

Typ zadania:

INWESTYCYJNE: do 370 000 zł

Miejsce zadania:

Teren Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi

Opis zadania:

Chcę, aby na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Skrajnej 2, został zrealizowany II etap budowy ogólnodostępnej Strefy Rekreacyjno- Sportowej Dwunastki, w ramach którego: - zmodernizujemy bieżnię, - zbudujemy boisko do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej, - zbudujemy boisko rekreacyjne do gier i zabaw o nawierzchni sztucznej trawy, - zrewitalizujemy tereny zielone i utworzymy przy nich strefę rekreacyjną, - zamontujemy furtkę w ogrodzeniu od strony ścieżki rowerowej.

Zgłaszający:

SŁAWOMIR PODLAS

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Lokalizacja na mapie: