BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Budowa skateparku na skwerze przy ul. Gagarina „Małpi gaj” - kompleks sportowy „Hajduki”

Typ zadania:

INWESTYCYJNE: do 370 000 zł

Miejsce zadania:

Skwer przy ul. Gagarina „Małpi gaj” - kompleks sportowy „Hajduki”

Opis zadania:

Projekt przewiduje utworzenie skateparku na terenie istniejącego kompleksu sportowo - rekreacyjnego „Hajduki”. Projekt jest odpowiedzią na prośby dzieci i młodzieży zamieszkujące tą część Chorzowa Batorego dotyczące budowy skateparku. Realizacja tej inwestycji jest niezbędna ze względu na brak podobnych obiektów w najbliższej okolicy , pozwoli również poszerzyć działalność sportową na terenie dzielnicy Batory a także rozwiąże problem dzieci jeżdżących na rolkach i hulajnogach po ulicach i chodnikach. Z powodu braku tego typu obiektu młodzież jeździ w miejscach do tego nieprzystosowanych. Skatepark przyczyni się do aktywizacji mieszkańców, a zaawansowanym odbiorcom pozwoli na doskonalenie swoich umiejętności sportowych.  Obiekt pozwoli poprawić wizerunek kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Granicznej, a przede wszystkim będzie doskonałym dopełnieniem tego miejsca, umożliwiającym realizację pasji i poprawę sprawności fizycznej.

Zgłaszający:

MONIKA MAŁECKA

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Lokalizacja na mapie: