BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Modernizacja skweru oraz rozbudowa placu zabaw przy ul. Farnej /Wrocławskiej

Typ zadania:

INWESTYCYJNE: do 370 000 zł

Miejsce zadania:

skwer pomiędzy ulicami Farną , Wrocławską i Odrowążów

Opis zadania:

Modernizacja w celu zapewnienia lepszego komfortu i bezpieczeństwa użytkownikom korzystającym z placu zabaw przy ul. Farnej. W okolicy jest duże zapotrzebowanie wśród mieszkańców na nowoczesne i zadbane miejsce, gdzie można w sposób aktywny spędzić czas na powietrzu korzystając z urządzeń dedykowanych głównie małym dzieciom ,które będą usytuowane na placu zabaw.  Obiekty infrastruktury są wysłużone i nie spełniają potrzeb mieszkańców w tej materii . Obecnie plac zabaw składa się z piaskownicy, „kręciołka” i dwóch stołów do tenisa stołowego. Proponuję rozbudowę bądź modernizację istniejącego placu zabaw pod kątem mniejszych dzieci z uwagi na bliskość przedszkola oraz istnienie tak zwanego „Małpiego gaju” przy ul. Gagarina gdzie infrastruktura dedykowana jest nieco starszym dzieciom i młodzieży. Projekt zakłada również modernizację terenów zielonych - nowe nasadzenia, kwietniki oraz trawniki , które stanowiłyby miejsce do odpoczynku i relaksu dla nieco starszych mieszkańców tej części dzielnicy Batory.

Zgłaszający:

MONIKA MAŁECKA

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Lokalizacja na mapie: