BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Nazwa projektu:

Wykonanie plenerowej siłowni – osiedle Pnioki Chorzów II.

Typ zadania:

INWESTYCYJNE: do 370 000 zł

Miejsce zadania:

Osiedle Pnioki - przy boisku, ulica Mariańska, Chorzów II (grunty miasta).

Opis zadania:

Plenerowa siłownia ma wiele zalet – pozwala na bezpłatne ćwiczenia na świeżym powietrzu i jest ogólnodostępna przez cały dzień, przyczyniając się do propagowania zdrowego stylu życia i rozwijania integracji społecznej. Projekt zgłoszony w ramach 10 Budżetu Obywatelskiego Chorzowa dotyczy budowy siłowni wyposażonej w 12 urządzeń w sąsiedztwie boiska na osiedlu Pnioki w Chorzowie II.

Zgłaszający:

Krzysztof Łazikiewicz

Dodatkowe załączniki (o ile zostały dodane przez Wnioskodawców):

Lokalizacja na mapie: