BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

Składanie wniosków

ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

Projekt INWESTYCYJNY

Wszelkie działania twarde, mające charakter budowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy czy modernizacji takich elementów infrastruktury jak m.in.: place zabaw, siłownie zewnętrzne, skwery, parki, boiska, chodniki, drogi rowerowe, jezdnie i parkingi itp.

Kosztorys: maksymalnie 357 500 zł

Projekt SPOŁECZNY

Wszelkie działania miękkie, takie jak organizacja imprez, warsztatów, szkoleń, wystaw, festiwali, zawodów sportowych, itp.

Kosztorys: maksymalnie 30 000 zł