Lista przyjętych i odrzuconych wniosków inwestycyjnych

Poniżej znajdziesz listę wniosków sprawdzonych przez komisję Budżetu Obywatelskiego. Wykaz podzielono na projekty zweryfikowane pozytywnie oraz odrzucone.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem Budżetu Obywatelskiego Chorzowa, Komisja zastrzega sobie prawo do łączenia wniosków dotyczących tego samego terenu oraz do zmiany tytułu inwestycji, która znajdzie się na liście do głosowania (zmianie nie ulegnie przedmiot i zakres inwestycji, jedynie jej nazwa).

Jeżeli dany projekt inwestycyjny jest jedynym wnioskiem w swoim okręgu, to jest projektem zwycięskim i będzie realizowany poza głosowaniem (dlatego nie znajdzie się na karcie do głosowania).

PROJEKTY ZAAKCEPTOWANE

CENTRUM

Liczba projektów w okręgu: 3
Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic Truchana, Sienkiewicza, Teatralnej

Tytuł projektu nadany przez wnioskodawcę: Rewitalizacja skweru u zbiegu ulic: Truchana, Sienkiewicza, Teatralnej.

Ulica: Sienkiewicza (Centrum)

Opis projektu: Rewitalizacja skweru z uwzględnieniem nowoczesnego, zwiększającego bezpieczeństwo oraz estetykę oświetlenia oraz nasadzenia nowej zieleni. Wymieniony skwer, usytuowany w reprezentacyjnej części miasta wymaga gruntownego odnowienia, zamontowania lamp i przesunięcia w mniej eksponowane miejsce pojemników na sortowane odpady. Lokalizacja w ścisłym centrum Chorzowa, bezpośrednim sąsiedztwie Chorzowskiego Centrum Kultury, Rejonowego, jest wizytówką naszego miasta.

Wnioskodawca: Aleksander Franiasz


Odnowienie i uzupełnienie siedzisk oraz kwietników przy latarniach na deptaku ul. Wolności

Tytuł projektu nadany przez wnioskodawcę: Odnowienie i uzupełnienie siedzisk oraz kwietników przy latarniach na deptaku ul. Wolności

Ulica: Wolności (Centrum)

Opis projektu: Uzupełnieniem brakujących elementów przy latarniach na deptaku na ul. Wolności - kosze na śmieci, siedziska, kwietniki. Wymiana spróchniałych siedzisk drewnianych. Postawienie drzewek w donicach przed wieżowcem bankowym, z niskimi koronami, co spowoduje odświeżenie wyglądu tej części ulicy. Pozostałe drzewka w donicach zostają postawione w dogodnych miejscach - np. przy skrzyżowaniach z ul. Sobieskiego, Jagiellońskiej, Sienkiewicza aby nie kolidować z funkcją istniejących lokalów.

Wnioskodawca: Dariusz Olejniczak


Postawienie ścianki wspinaczkowej (do boulderingu)

Tytuł projektu nadany przez wnioskodawcę: Strefa rozrywki ekstremalnej

Ulica: Skargi (Centrum)

Opis projektu: Strefa rozrywki ekstremalnej byłaby zaprojektowana tak, aby miłośnicy sportów ekstremalnych mogli oderwać się od trudów codzienności, odprężając się w mieście. Park nosiłaby nazwę K2, a w jego skład wchodziłoby początkowo: - ścianka/głaz do boulderingu: Bouldering (z ang. boulder – głaz) – wspinaczka po zazwyczaj wolnostojących, kilkumetrowych blokach skalnych bez użycia asekuracji liną. - makieta z możliwością zrobienia zdjęcia na tle gór k2 z logiem miasta. - miejsce wypoczynku / leżaki - plansze edukacyjne z informacją o najwyższych szczytach na świecie

Wnioskodawca: Artur Żurek


KLIMZOWIEC

Liczba projektów w okręgu: 4
Budowa placu do ćwiczeń (akrobatyka, parkour, street workout)

Tytuł projektu nadany przez wnioskodawcę: Plac do ćwiczeń sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych (akrobatyka, parkour, street workout) im. Ryszarda Pawlika.

Ulica: Szczecińska (Klimzowiec)

Opis projektu: Projekt placu zakłada utworzenie ogólnodostępnej przestrzeni zaspokajającej potrzeby mieszkańców Chorzowa z zakresu kultury fizycznej. Plac składałby się z paru części: 1. akrobatycznej - wyposażonej w drążki niskie, poręcze, równoważnię, kółka gimnastyczne, drabinki poziome i pionowe - przeznaczone dla starszych dzieci szkolnych i dostosowane do ich wzrostu. Urządzenia umieszczone na bezpiecznym , miękkim podłożu (np. płyty epdm) rozmieszczone w pobliżu siebie, umożliwią nie tylko ćwiczenia indywidualnym użytkownikom, ale również prowadzenie zajęć dla zorganizowanych grup uczniów z pobliskich szkół (SP nr 2. SP nr 5, SP nr10, SP nr 1, Zespołu Szkół Budowlanych, I LO im. J. Słowackiego, IV LO im M. S. Curie). 2. parkour - wyposażonej w: "wieżyczkę", "kostkę", "ściankę wysoką", "ściankę skośną", niższe ścianki, połączone barierkami czyli elementy imitujące budowle architektury miejskiej. Młodzież w bezpiecznych warunkach, będzie mogła uczyć się i doskonalić pokonywanie przeszkód terenowych . 3. street workout - wyposażonej w: drążki o różnej wysokości; poręcze równoległe, skośne, i niskie; drabinki poziome (min."żmija") i pionowe; lina do wspinania; kółka gimnastyczne; ławeczka skośna - umożliwiające kompleksowy trening zwinnościowo-siłowy całego ciała. Projekt jest przeznaczony nie tylko dla osób zamieszkujących pobliskie osiedla oraz dzieci i młodzieży uczącej się w pobliskich szkołach. To oferta również dla mieszkańców innych dzielnic, którzy docenią wszechstronną konstrukcję placu. Początkujących, którzy na tablicy informacyjnej znajdą przykładowe zestawy ćwiczeń, jak i dla zaawansowanych akrobatów i traucerów.

Wnioskodawca: Tomasz Grzywacz


Modernizacja części Parku Róż

Tytuł projektu nadany przez wnioskodawcę: Modernizacja części Parku Róż

Ulica: Przy Gazowni (Klimzowiec)

Opis projektu: Modernizacja części Parku Róż - budowa odcinka ścieżki rowerowej od tarasów kwiatowych do alei przy stawie i wymiana nawierzchni alei przy ścieżce - budowa terenu parku przy ul. Urbanowicza (naprzeciw Liceum Ekonomicznego) w tym wymiana nawierzchni alejek, nowe nasadzenia, założenie trawnika, budowa tarasów wraz z organizacją zieleni

Wnioskodawca: Anna Bosak


Modernizacja placu zabaw i wykonanie miejsc parkingowych przy ul. Gałeczki/Szczecińskiej

Tytuł projektu nadany przez wnioskodawcę: Wykonanie miejsc parkingowych oraz modernizacja małego Placu Zabaw

Ulica: Szczecińska (Klimzowiec)

Opis projektu: Wnioskuję o wykonanie miejsc parkingowych - z kostki ażurowej przy blokach ulicy Gałeczki od strony ulicy Szczecińskiej ( nr działki 1540/16) oraz modernizację małego placu zabaw. Brak miejsc parkingowych w zwartej zabudowie falowca wymaga zagospodarowania nieużytków z zachowaniem elementów zieleni ( kostka ażurowa). Teren należy do Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która w swoich planach przewidziała takie ogólnodostępne miejsca parkingowe. Istniejący plac zabaw jest zdekompletowany, wymaga remontu i wymiany urządzeń w tym zainstalowanie dwóch urządzeń dla seniorów.

Wnioskodawca: Justyna Szatkowska


Budowa ścieżki zdrowia i wybiegu dla psów w Parku Redena

Tytuł projektu nadany przez wnioskodawcę: Budowa ścieżki zdrowia i wybiegu dla psów w Parku Redena

Ulica: Parkowa (Klimzowiec)

Opis projektu: Projekt zakłada wykonanie ścieżki zdrowia z siłownią plenerową z dodatkowymi urządzeniami dla aktywnych seniorów wzdłuż istniejących alejek parkowych oraz ogrodzony wybieg dla psów - wydzielony teren parkowy z urządzeniami zabawowymi oraz koszami na odchody. Urządzenia siłowe dla każdej grupy wiekowej wraz z dołożonymi urządzeniami dostosowanymi dla osób w podeszłym wieku dbającymi zarówno o dobrą aktywność fizyczną oraz osób wymagających rehabilitacji po przebytej chorobie. Ścieżka zdrowia - integracyjna dla wszystkich mieszkańców pozwoli na rodzinne aktywne spędzenie wolnego czasu z pożytkiem dla zdrowia i rekreacji dla babci, dziadka, wnuków i rodziców. Atmosfera parkowa i wykorzystywanie parku na spacery z psem wymaga wolnego wybiegu co pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczenia odchodami zwierząt. Dotychczas Park posiadał ścieżkę zdrowia, która została zdewastowana i zlikwidowana a w najbliższej okolicy nie ma wybiegu dla psów. Istnieje plac zabaw z piaskownicą dla najmłodszych a brak jakichkolwiek urządzeń dla innych grup wiekowych.

Wnioskodawca: Monika Janikowska i Joachim Węgrzyński


BATORY 1

Liczba projektów w okręgu: 5
Adaptacja ścieżek "nad Rawą" na ciągi pieszo-rowerowe oraz połączenie ścieżek przejściami przez ul. Wita Stwosza i Trzyniecką

Tytuł projektu nadany przez wnioskodawcę: Adaptacja ścieżek "nad Rawą" na ciągi pieszo-rowerowe oraz połączenie ścieżek przejściami przez ul. Wita Stwosza i Trzyniecką

Ulica: Trzyniecka (Chorzów Batory 1)

Opis projektu: Projekt wymagający małego nakładu inwestycyjnego polegający na zaadaptowaniu (zmiany funkcji) deptaka zlokalizowanego wzdłuż przykrytej Rawy między ulicami Trzyniecką, Wita Stwosza i Ratuszową na ciąg pieszo-rowerowy (w podobny sposób jak to zostało już zrealizowane na deptaku pomiędzy ul. Dąbrowskiego a Wolności) np. poprzez postawienie oznakowania poziomego i pionowego. Ponadto proponuję wykonać logiczne i bezpieczne przejście dla pieszych/rowerzystów na ul. Wita Stwosza łączące oba odcinki deptaku "nad Rawą" poprzez oznakowanie poziome i pionowe oraz uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego na przejściu przez ul. Trzyniecką na wysokości przejazdu samochodowego przez Rawę.

Wnioskodawca: Marek Marcisz


Stworzenie "stref młodej matki" na placach zabaw w okręgu Batory I

Tytuł projektu nadany przez wnioskodawcę: Strefa młodej matki

Ulica:

Opis projektu: Strefa młodej matki ma na celu ułatwienie wychowywania dziecka w wieku noworodek / niemowlę. W strefę tą wchodziłoby miejsce do komfortowego karmienia piersią jak również przewijak. W strefie mogłaby się znaleźć apteczka z podstawowymi materiałami opatrunkowymi w razie konieczności udzielenia pierwszej pomocy. Strefy te pojawiłyby się na już istniejących placach zabaw.

Wnioskodawca: Artur Żurek


Budowa pumptracku - rowerowego placu zabaw

Tytuł projektu nadany przez wnioskodawcę: Budowa pumptracku - rowerowego placu zabaw

Ulica: Armii Krajowej (Chorzów Batory 1)

Opis projektu: Proponujemy budowę placu zabaw dla dzieci i młodzieży tzw. PUMPTRAK, pozwalający doskonalić umiejętności jazdy wyczynowej na rowerach, hulajnogach, rolkach czy deskorolkach. Obiekt mógłby składać się z dwóch torów o różnym poziomie trudności i można już częściowo spożytkować istniejącą rzeźbę terenu. Z tego pierwszego, mniejszego toru mogły by korzystać dzieci, natomiast z tego większego młodzież oraz dorośli. Park składa się z wyprofilowanych pagórków o różnych nachyleniach i wysokościach, z zakrętów i przeszkód. Można by wybudować podobny obiekt jaki został stworzony na osiedlu Witosa z nawierzchnią asfaltową, obiekt który nawiasem mówiąc został zrealizowany z budżetu obywatelskiego i cieszy się niesamowitą popularnością wśród młodych mieszkańców osiedla i okolic.

Wnioskodawca: Bartłomiej Czaja i Łukasz Koszembar


Stworzenie międzypokoleniowej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej

Tytuł projektu nadany przez wnioskodawcę: Międzypokoleniowa przestrzeń rekreacyjno-wypoczynkowa

Ulica: Chodkiewicza (Chorzów Batory 1)

Opis projektu: Chcę by w miejscu niezagospodarowanej przestrzeni powstał międzypokoleniowy plac tematyczny. Wnioskuję o budowę placu zabaw dla dzieci nawiązującego swą tematyką do: wioski indiańskiej, zamku lub statku pirackiego. Ponadto planuję współgrającą przestrzeń dla dorosłych, obejmują m.in.: altankę grillową, stoły do gry w szachy oraz ławki. Dodatkowo całość terenu chciałabym zrewitalizować i uporządkować mało estetyczną zieleń.

Wnioskodawca: Joanna Fic


Budowa skateparku w Chorzowie Batorym

Tytuł projektu nadany przez wnioskodawcę: Skate Park na Batorym

Ulica: Armii Krajowej (Chorzów Batory 1)

Opis projektu: Chcę aby na Batorym, na terenie zielonym u zbiegu ulic Armii krajowej i Gałeczki, powstał profesjonalny skatepark.

Wnioskodawca: Elżbieta Gwóźdź


CHORZÓW BATORY 2

Liczba projektów w okręgu: 4
Budowa placu zabaw, ławek oraz wybiegu dla psów przy ulicy Hutniczej

Tytuł projektu nadany przez wnioskodawcę: Budowa placu zabaw, ławek oraz wybiegu dla psów przy ulicy Hutniczej

Ulica: Hutnicza (Chorzów Batory 2)

Opis projektu: Chcę, aby skwerek między ulicą Hutniczą, a MDK Batory został zagospodarowany na plac zabaw dla dzieci. Obecnie MDK Batory się rozbudowuje w kierunku skwerku, jest więc okazja, by w przyszłym roku wygospodarować teren dla dzieci i rodziców z dziećmi. W okolicy ul. Hutniczej i MDK Batory nie ma ŻADNEGO miejsca, gdzie dzieci mogłyby spędzać czas na wolnym powietrzu. Obserwuję, że rodzice z wózkami przysiadają na rozpadającym się murku po klombie z kwiatami. Nie ma żadnej ławki, gdzie można by spocząć, żadnego miejsca dla dzieci. Mieszkam na przeciwko MDKu, mam małe dziecko i widzę jaki w mojej okolicy jest deficyt na miejsca przyjazne dzieciom i rodzinom. Ten jedyny kawałek zieleni przy ulicy Hutniczej służy obecnie jako wybieg dla psów, o który nikt nie dba. Remont przy domu kultury jest idealną okazją, by zadbać o cały teren, dlatego wnioskuję o budowę ogrodzonego placu zabaw, który przy wejściu będzie miał dużą metalową kratę, uniemożliwiającą wejście na plac zabaw psom. Takie rozwiązanie miasto wykorzystało na oś. Różanka w Chorzowie i sprawdza się idealnie. Wnioskuję również o wygrodzenie wybiegu dla psów oraz postawieniu kilku ławek. Byłam na konsultacji u dyrektora MDK Batory, która popiera tę inicjatywę. W załączniku przesyłam zdjęcie terenu o którym mowa oraz murka, który obecnie jako jedyny służy do odpoczynku.

Wnioskodawca: Magdalena Wiluś


Budowa parkingu przy ulicy Podmiejskiej

Tytuł projektu nadany przez wnioskodawcę: Budowa parkingu dla mieszkańców przy ulicy Podmiejskiej

Ulica: Podmiejska (Chorzów Batory 2)

Opis projektu: Chcę, aby w miejscu do tej pory niezagospodarowanym powstał parking dla samochodów osobowych służący mieszkańcom bloku od nr 2 do 14, ale otwarty jednocześnie dla wszystkich przyjezdnych. Teren przylega do ogrodzenia szkoły, ale pozostaje w gestii Miasta. Miejsce psuje estetykę i jest całkowicie nieużyteczne, a mogłoby służyć ludziom i poprawić wizerunek osiedla.

Wnioskodawca: Janusz Kuligowski


Wydzielenie dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Gagarina 11-27

Tytuł projektu nadany przez wnioskodawcę: Propozycja wydzielenia dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Gagarina

Ulica: Gagarina (Chorzów Batory 2)

Opis projektu: Dodatkowe miejsca parkingowe dla mieszkańców budynków przy ul. Gagarina i ulic przyległych, można wydzielić po prawej stronie ul. Gagarina, naprzeciw istniejącego już parkingu przed posesjami od nr 11 do 27 – załącznik nr 1. Obecnie jest tam chodnik i trawnik. Prace adaptacyjne polegałyby na niwelacji krawężnika przy obecnym chodniku o szer. ok 1,5 m i zajęciu dodatkowo ok. 3 m trawnika na odcinku ok. 70 m. Utwardzenie powierzchni trawnika można wykonać z ażurowych płyt betonowych.

Wnioskodawca: Dariusz Olejniczak


Budowa zatoczki "kiss and ride" przy ulicy Stefana Batorego 46

Tytuł projektu nadany przez wnioskodawcę: Budowa zatoczki "KISS AND RIDE" przy ulicy Stefana Batorego 46

Ulica: Batorego (Chorzów Batory 2)

Opis projektu: Proponuję budowę zatoczki "KISS AND RIDE" przy ulicy Stefana Batorego 46, obok Społecznej Szkoły Podstawowej i naprzeciwko Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3, przed przystankiem autobusowym. Codziennie rodzice dowożąc dzieci do szkoły muszą wjechać na parking szkolny znajdujący się na tyłach szkoły. Kumulacja dużej liczby samochodów, szczególnie rano i po południu, powoduje bardzo duże utrudnienia w ruchu drogowym. Kierowcy zmierzający do autostrady A4 lub zjeżdżający z niej, muszą stać w długich korkach. Często dochodzi do stłuczek i niepotrzebnych kolizji. Ponadto, wjeżdżając na teren szkoły samochody utrudniają ruch pieszych, w tym młodzieży zmierzającej do ZSTiO nr3. Taka zatoczka ułatwiłaby życie mieszkańcom Chorzowa, przyczyniła się do ich bezpieczeństwa, skróciła czas podróży, rozładowała korki uliczne i wpisał się w coraz nowocześniejszą infrastrukturę naszego miasta.

Wnioskodawca: Irena Galilejczyk


CHORZÓW II

Liczba projektów w okręgu: 4
Modernizacja skweru przy ul. Gwareckiej 27-35

Tytuł projektu nadany przez wnioskodawcę: Skwer przy Gwareckiej

Ulica: Gwarecka (Chorzów II)

Opis projektu: Naprawa ulicy Gwareckiej przy numerach 27-35, w tym wymiana nawierzchni, dodanie kratek ściekowych, stworzenie skośnych miejsc parkingowych na płytach ażurowych. Zagospodarowanie zieleni na skwerze, w tym wymiana ławek - dla osób starszych. Mały plac zabaw - dla młodszych dzieci. Kilka rurek "klopsztanga"/siłownia - dla starszych dzieci. Punktowa regeneracja trawnika oraz dwa małe klomby z kwiatami. Wiata dla rowerów i wózków. Dwa pojemniki na psie odchody wraz z dyspozytorami woreczków.

Wnioskodawca: Wojciech Zaczek


Budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączących wejście na "Skałkę" i "Amelung"

Tytuł projektu nadany przez wnioskodawcę: Chodnik i ścieżka rowerowa łącząca wejście na "Skałkę" i "Amelung"

Ulica:

Opis projektu: Tuż za garażami na osiedlu Gwarecka mamy teren po starym nasypie kolejowym. W tym miejscu można zrobiić chodnik i ścieżkę rowerową oraz oświetlenie, które połączy wejście na "Skałkę" z rewitalizowanym "Amelungiem"

Wnioskodawca: Bartłomiej Czaja


Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej 15-19

Tytuł projektu nadany przez wnioskodawcę: Budowa parkingu przy ul. Beskidzkiej 15-19

Ulica: Beskidzka (Chorzów II)

Opis projektu: Projekt zapewnia bezkolizyjny dojazd pojazdów ratunkowych, oświetlenie chodnika z którego korzysta wielu mieszkańców np. klientów urzędu pocztowego, biblioteki i dzieci pobliskiej szkoły podstawowej nr. 4 oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych z obecnych 9 do 16.

Wnioskodawca: Witold Połomski


Budowa chodnika od tunelu przy ulicy Głogowskiej/Pułaskiego wzdłuż ogródków działkowych PIAST do ulicy Raciborskiej

Tytuł projektu nadany przez wnioskodawcę: Budowa chodnika od tunelu przy ulicy Głogowskiej/Pułaskiego wzdłuż ogródków działkowych PIAST do ulicy Raciborskiej

Ulica: Raciborska (Chorzów II)

Opis projektu: Obecnie od przejścia pod torami kolejowymi przy ulicy Głogowskiej/Pułaskiego wzdłuż ogródków działkowych PIAST do ulicy Raciborskiej istnieje ubita ścieżka z licznymi kamieniami i dziurami. Przejście to służy zarówno do komunikacji pieszej pomiędzy Centrum Chorzowa i Chorzowem II jak również dojściu do Ogródków Działkowych PIAST. Budowa chodnika znacząco poprawiłaby komfort mieszkańców naszego miasta. Inwestycja ta sprawiłaby, że przejście z którego korzystają w szczególności mieszkańcy dzielnic Centrum, Chorzów II ale także Ci zamieszkujący pozostałe okręgi byłoby bezpieczne, estetyczne i możliwe dla wszystkich.

Wnioskodawca: Elżbieta Lempa i Jerzy Szpularz


CWAJKA

Liczba projektów w okręgu: 6
Modernizacja boiska do koszykówki u zbiegu ulic 11 Listopada i Niedurnego

Tytuł projektu nadany przez wnioskodawcę: Modernizacja boiska do koszykówki u zbiegu ulic 11 Listopada i Niedurnego

Ulica: 11 Listopada (Cwajka)

Opis projektu: Wymiana nawierzchni na istniejącym boisku do koszykówki, gdyż boisko jest w opłakanym stanie. Jego nawierzchnia jest pokryta kamieniami, które stwarzają zagrożenie przy upadku i skutecznie zniechęcają młodzież do wykorzystywania tego boiska. Nawierzchnia dodatkowo jest wysypana jakimś czerwonym pyłem, który podczas gry wzbija się w powietrze i jest wdychany przez grających stwarzając również zagrożenie dla zdrowia. Projekt uwzględnia również modernizację koszy, oraz dostosowanie ich wysokości do przepisowych wymiarów

Wnioskodawca: Sławomir Sadowski i Arkadiusz Sikora


Budowa wybiegu dla psów przy ul.Opolskiej

Tytuł projektu nadany przez wnioskodawcę: Budowa wybiegu dla psów przy ul. Opolskiej

Ulica: Opolska (Cwajka)

Opis projektu: Projekt dotyczy budowy wybiegu dla psów. Wybieg ma powstać w sąsiedztwie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie. Projekt dotyczy wykonania ogrodzenia terenu, uporządkowania istniejącej zieleni, montażu urządzeń zabawowych i szkoleniowych dla psów oraz oświetlenia. Na wybiegu powinny być zamontowane urządzenia: kładki, obręcze do przeskoków, równoważnie, płotki, platformy, drążki do przeskoków, wieszaki na smycze, poidło dla psów, kosze na odpadki, dystrybutor worków na psie odchody. Dodatkowo ławki dla właścicieli zwierząt oraz regulamin korzystania z wybiegu. Z wybiegu będą korzystać psy przebywające w schronisku dla zwierząt (furtka od strony schroniska) oraz psy okolicznych mieszkańców - drugie wejście na wybieg od strony ulicy.

Wnioskodawca: Anna Poloczek


Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Janasa do ul. Karola Miarki

Tytuł projektu nadany przez wnioskodawcę: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z oświetleniem oraz ławkami i koszami na psie odchody.

Ulica: Janasa (Cwajka)

Opis projektu: Projekt ten ma na celu powstanie ścieżki dla pieszych oraz ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Janasa do ul. Karola Miarki. Ścieżka dla pieszych i rowerów ma być oświetlona na całej długości odcinka. Przy ścieżce powstaną również ławki parkowe, kosze na śmieci oraz kosze na psie odchody. Inwestycja ta ma na celu poprawić bezpieczeństwo w tym rejonie Chorzowa i służyć szerokiemu gronu ludzi tj. ludziom przechodzącym tam do pracy, idących na cmentarz, dzieciom uczęszczającym do pobliskich szkół, rowerzystów oraz mieszkańców wyprowadzających swoich pupili.

Wnioskodawca: Rafał Gawleta


Budowa miejsc parkingowych między ul. Miarki a cmentarzem przy ul. Janasa

Tytuł projektu nadany przez wnioskodawcę:

Ulica: Miarki (Cwajka)

Opis projektu: Budowa parkingu między blokami przy ulicy Karola Miarki a cmentarzem przy ulicy Janasa wraz z drogą dojazdową. Z projektu mogą korzystać mieszkańcy ulicy Karola Miarki, św. Piotra, Mariańskiej, Pudlerskiej oraz odwiedzający cmentarz przy ulicy Janasa a także użytkownicy ogródków działkowych po przeciwnej stronie. Projekt powinien zapewnić minimum wydzielony teren z oznaczonym miejscem do parkowania samochodów tak ażeby parkujący korzystali tylko z wydzielonej strefy i nie łamali prawa dotyczącego postoju pojazdów. Pozostała część terenu ze swoim potencjałem powinna pozostać do dyspozycji mieszkańców Cwajki na przyszłe edycje budżetu obywatelskiego.

Wnioskodawca: Wioletta Domańska i Roksana Wcisło


Budowa małego skateparku u zbiegu ul. 11 Listopada i Niedurnego

Tytuł projektu nadany przez wnioskodawcę: Budowa małego skateparku + zagospodarowanie zielenią

Ulica: Niedurnego (Cwajka)

Opis projektu: Budowa skateparku, który przyczyniłby się do znacznej poprawy bezpieczeństwa młodych rowerzystów i deskorolkarzy. Dzisiaj młodzież i dzieci porusza się po ulicy, stwarzając zagrożenie. Skatepark mógłby powstać u zbiegu ulic Niedurnego oraz 11 Listopada - przy boisku do kosza oaz placu zabaw.

Wnioskodawca: Agnieszka Sadowska


Odnowienie elewacji budynku Kalidego 1 oraz zagospodarowanie jednej ze ścian na mini-wystawę

Tytuł projektu nadany przez wnioskodawcę: Odnowienie elewacji budynku Kalidego 1

Ulica: Kalidego (Cwajka)

Opis projektu: Odnowienie elewacji budynku Kalidego 1, w którym mieszkał T. Kalide oraz odnowienie tablicy pamiątkowej. Utworzenie na jednej ze ścian (w miejsce dawnych okien na parterze) wnęk, w których znalazłoby się miejsce na mini-wystawę (np. płyty PCV z nadrukami zdjęć czy tekstów za zbrojonym szkłem). Chorzów II jako miejsce narodzin miasta nie ma żadnej ekspozycji czy miejsc pamięci promujących tę dzielnicę i miasto.Budynek przylega do odnowionego już budynku mieszkalnego i jest częścią zabudowy patronackiej autentycznej z okresu powstania Królewskiej Huty. Wraz z tym zadaniem odnowiona zostanie tablica pamiątkowa Karola Miarki na ul 3 Maja w sąsiedniej kamiennicy.

Wnioskodawca: Marcin Olejniczak


CHORZÓW STARY

Liczba projektów w okręgu: 3
Remont Chodnika przy ul. Siemianowickiej od skrzyżowania z ulicami Jana Kasprowicza, Krakowską do skrzyżowania z ulicą Tadeusza Kościuszki

Tytuł projektu nadany przez wnioskodawcę: Remont Chodnika przy ul. Siemianowickiej od skrzyżowania z ulicami Jana Kasprowicza, Krakowską do skrzyżowania z ulicą Tadeusza Kościuszki (około 2 x 450 mb = 900 mb).

Ulica: Siemianowicka (Chorzów Stary)

Opis projektu: Chodnik na wskazanym odcinku należy dla dobra mieszkańców Chorzowa wyremontować.

Wnioskodawca: Krzysztof Łazikiewicz


Modernizacja placu zabaw u zbiegu ulic Kasprowicza i Siemianowickiej

Tytuł projektu nadany przez wnioskodawcę:

Ulica: Siemianowicka (Chorzów Stary)

Opis projektu: Projekt zakłada kompleksową wymianę obecnych przestarzałych urządzeń (huśtawek oraz zjeżdżalni) w nowoczesny plac zabaw z piaskownicą i atrakcjami dla różnych grup wiekowych w tym najmniejszych dzieci (np. drewniany/stalowy domek ze zjeżdżalniami, huśtawki sprężynowe, huśtawki tradycyjne). Dodatkowo przewiduje on modernizację stołów do ping ponga i szachów, wymianę nawierzchni wokół piaskownicy na bezpieczną i wymianę ławek wokół placu zabaw.

Wnioskodawca: Dariusz Fiszer i Barbara Liliental


Stworzenie placu zabaw „Magiczna Podróż” ze strefami tematycznymi

Tytuł projektu nadany przez wnioskodawcę:

Ulica: Słowiańska (Chorzów Stary)

Opis projektu: Wymiana placu zabaw przy ul. Słowiańskiej na nowy, składający się z następujących stref tematycznych: 1.Zaczarowany las- duże urządzenie zabawowe w bajkowych kształtach, 2. Magiczne góry - tyrolka, ścianka wspinaczkowa, 3.Tajemnicza kraina – urządzenia dla dzieci najmniejszych 0-3 lat, 4.Słoneczna plaża- strefa piasku z urządzeniami do zabawy w piasku. (mini koparki, Plac zabaw uzupełniony będzie również o takie urządzenia jak na przykład: bocianie gniazdo, bujak, karuzelka, beczka śmiechu, ważka, domek itp. Całość zostanie wzbogacona zielenią odgradzającą i ozdobną oraz wymienione zostaną ławki i kosze.

Wnioskodawca: Szymon Piecha i Bogna Sobczyk


MACIEJKOWICE

Liczba projektów w okręgu: 1

– projekt będzie realizowany poza głosowaniem, dlatego nie znajdzie się na liście do głosowania

Rewitalizacja schronu w Maciejkowicach

Tytuł projektu nadany przez wnioskodawcę: Rewitalizacja schronu w Maciejkowicach

Ulica: Główna (Maciejkowice)

Opis projektu: Projekt zakłada kontynuację już wykonanych prac przy "Skarbie Maciejkowic", czyli dalsze wyeksponowanie schronu przez usunięcie krzewów i drzewek zasłaniających bryłę obiektu, wyczyszczenie (piaskowanie) oraz malowanie elewacji (odtworzenie kamuflażu), dodatkowo odświeżenie wnętrza (obu kondygnacji Schronu) i przywrócenie wnętrzu stanu zbliżonego do tego z roku 1936. Poprawienie istniejącej już, utwardzonej ścieżki na dojściu do Schronu i wykonanie mini ścieżki dydaktycznej wokół obiektu. Postawienie na terenie wokół Schronu (wzdłuż ścieżki dydaktycznej) tablic informacyjnych o Obszarze Warownym „Śląsk” oraz florze i faunie Żabich Dołów. Ważnym etapem remontu byłaby naprawa odkrytego podczas prac chodniczka przed wejściem do Schronu, wg opowieści okolicznych mieszkańców był on ułożony przez tutejszych mieszkańców tuż po wojnie. Wyjątkową atrakcją przy Schronie byłaby „forteczna” piaskownica dla najmłodszych pasjonatów historii, od której prowadzić będzie „mini labirynt okopów”. Dodatkowo planujemy postawienie wiaty, stojaków rowerowych, dwóch do czterech ławek „parkowych” na dojściu do Schronu i okolicy „fortecznej” piaskownicy, koszy na śmieci oraz wykonanie podświetlenia samego obiektu oraz strzałek kierunkowych (identycznie jak do Schronu Dowodzenia na Górze Redena, tym samym dałoby to podwaliny pod zaczątek trasy „Śladem Chorzowskich Fortyfikacji”). Tak wykonana rewitalizacja pozwoliłaby nam przejść do realizacji min. projektu „Izby Tradycji Maciejkowic” w Schronie nr 1.

Wnioskodawca: Adam Lewan i Anna Walter


PROJEKTY ODRZUCONE

Liczba odrzuconych projektów: 16
Budowa bezpiecznego przejścia przez tory w rejonie ul. Lipowej i Niedźwiedziniec

Składam wniosek dotyczący powstania bezpiecznego przejścia przez tory pomiędzy ul. Niedźwiedziniec oraz ul. Lipową. Proponowane przejście zapewni bezpieczną komunikację pomiędzy południową częścią Batorego (tzw. nowe osiedle Niedźwiedziniec) i północną (tzw. stare osiedle), które obecnie są skomunikowane tylko przez ruchliwą ul. Stefana Batorego. Niestety jest to droga okrężna, dobra tylko dla samochodów, a jest uciążliwa dla osób pieszych (w tym dzieci, osób niepełnosprawnych, osób w podeszłym wieku). Miejsce wskazane pod zabudowę bezpiecznym przejściem przez tory jest obecnie nielegalnym, często uczęszczanym szlakiem osób udających się do pracy w kompleksie gospodarczym Prologis, odwiedzających cmentarz, stadninę, użytkowników ogródków działkowych oraz mieszkańców osiedla Niedźwiedziniec. Proponowane przejście w sposób istotny upraszcza również drogę dzieciom do Szkoły Podstawowej nr:12.

Przyczyna odrzucenia zadania:
Wniosek odrzucony z przyczyn merytorycznych. Tory są własnością PKP, przez co miasto nie może przeprowadzić inwestycji na tym terenie.


Budowa chodnika wzdłuż ul. Maciejkowickiej

Chcę, żeby wzdłuż ulicy Maciejkowickiej został poprowadzony chodnik. A dokładniej od istniejącego już chodnika (który poprowadzony został tylko wzdłuż terenów ogródkowych) został dołączony kolejny odcinek prowadzący, aż do ul. Michałkowickiej. W wyznaczonym terenie nie ma żadnej drogi odgrodzonej dla osób pieszych. Wskazanym odcinkiem często poruszają się matki z dziećmi i wózkami, które są zmuszone do pokonania tego odcinka idąc po ulicy o wysokim natężeniu ruchu. Jest to trasa łącząca dwie dzielnice gdzie jedyna możliwość pokonania jej to autobus lub auto.

Przyczyna odrzucenia zadania:
Wniosek odrzucony z przyczyn merytorycznych. Na podanym terenie planowana jest w przyszłym roku duża inwestycja rowerowa.


budowa schodów

Chcę by w miejscu skarpy zostały zbudowane schody przy ulicy Sokoła. Zapewniałby bezpieczne wejście na skarpę dla dzieci uczęszczających do szkoły. Skarpa jest zaniedbana, niebezpieczna i notorycznie zanieczyszczana.

Przyczyna odrzucenia zadania:
Wniosek odrzucony z przyczyn merytorycznych. Wskazany teren jest terenem zapożarowanym.


Łąki kwietne zamiast szkodliwego koszenia trawników

Proponuję zaprzestanie koszenia trawników, a zamiast tego założenie trawników kwietnych (kwiaty polne nie wymagające opieki). Kosiarki niszczą zieleń, po koszeniu pozostają uschnięte połacie suchej ziemi. Wykaszane są tym samym kwiaty, a w następstwie giną owady, w konsekwencji ograniczona jest populacja ptaków i motyli. Kosiarki dodatkowo zatruwają i tak już zanieczyszczone środowisko spalinami, ich hałas jest irytujący. Jest to projekt w konsekwencji oszczędnościowy, a nie inwestycyjny (ograniczenie pracy ludzi, sprzętu) i ma korzystny wpływ na środowisko pod każdym względem. Lokalizację wskazuję na Gałeczki/Astrów, ale pod uwagę należy wziąć większość skwerów w mieście tam, gdzie koszenie nie jest wymagane ze względu na bezpieczeństwo (np. z powodu widoczności dla kierowców itp.)

Przyczyna odrzucenia zadania:
Wniosek odrzucony z przyczyn merytorycznych. Wskazany teren jest terenem przeznaczonym pod planowaną inwestycję.


Modernizacja chodnika oraz przesumięcie oświetlenia na ul. Rębaczy

Chcę, aby na ul. Rębaczy zostało przesunięte lub całkowicie zmienione oświetlenie wraz z chodnikiem. Latarnie, które ciągną się wzdłuż ulicy stoją na środku chodnika, co uniemożliwia spokojne przejście. Każdy spacer z wózkiem kończy się wejściem w krzaki lub zjechaniem na ulicę. Latarnie są już stare, a przez to ulica i chodnik mniej doświetlone. Wniosek obejmuje całkowitą wymianę oświetlenia 17 latarni i remont chodnika.

Przyczyna odrzucenia zadania:
Wniosek został odrzucony z przyczyn merytorycznych. Słupy oraz ramy oświetlenia o którym mowa we wniosku nie należą do miasta, ale do TAURONu.


Modernizacja oświetlenia ulic: Cieszyńskiej, Wróblewskiego, Spółdzielczej i Pomorskiej.

Chcę, aby stare żelbetowe latarnie zastąpić stylowymi, nowoczesnymi latarniami z oprawami LED. Celem tej inwestycji jest poprawa jakości życia oraz bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców.

Przyczyna odrzucenia zadania:
Wniosek został odrzucony z przyczyn merytorycznych. Słupy oraz ramy oświetlenia o którym mowa we wniosku nie należą do miasta, ale do TAURONu.


Modernizacja placu zabaw i budowa siłowni plenerowej przy ul. Beskidzkiej i Sztygarskiej. Naprawa bądź wymiana ogrodzenia boiska sąsiadującego z placem zabaw.

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw. Dla dzieci młodszych - wyposażenie go w nowoczesny zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i elementami zręcznościowymi oraz ruchomym podestem i drabinką do wspinania. Dla młodzieży - mała siłownia na wolnym powietrzu. Wykonania bezpiecznego podłoża tartanowego, ustawienie dodatkowych ławek i wzbogacenie terenu zielenią. Wymiana bądź naprawa ogrodzenia boiska znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie w/w placu zabaw. Z jednej strony boiska brak ogrodzenia - konieczne jest jego postawienie, gdyż obok znajduje się nowy blok mieszkalny. Zmodernizowany plac zabaw i mini siłownia plenerowa oraz boisko "w nowej odsłonie" stanie się miejscem do aktywnego wypoczynku i rekreacji dla dzieci, młodzieży, rodziców, dziadków ......

Przyczyna odrzucenia zadania:
Wniosek odrzucony z przyczyn merytorycznych. Jeden z planów na budowę nowej drogi we wskazanym rejonie zakłada jej przebieg właśnie przez teren blisko placu zabaw. Niewykluczone, że plac zabaw zostanie w przyszłości przesunięty.


Modernizacja przejscia podziemnego ul. Katowicka i założenie monitoringu

Pragnę, aby przejście było bezpieczne, wiele kobiet jest tam napadanych i okradanych, należy przeprowadzić remont, zainstalować nowoczesne oświetlenie oraz kamery podpięte do monitoringu miejskiego, na górze i pod ziemię. Obecnie płyty granitowe są oberwane, śmierdzi moczem, dość często panowie tam sikają, nędza z bidą , trzeci świat. Katowicka z obrzydliwymi przejściami podziemnymi dzieli centrum na pół. Przydałyby się windy dla niepełnosprawnych i osób starszych z ograniczeniami ruchowymi.

Przyczyna odrzucenia zadania:
Wniosek odrzucony z przyczyn merytorycznych. Koszt kompleksowego remontu przejścia podziemnego to ok. 1 mln zł, ponadto ta inwestycja jest w planach na 2018 r.


Ogrodzenie boiska

Projekt dotyczy ogrodzenia boiska za szkoła nr 25 w Maciejkowicach ,ponieważ boisko bez takiego ogrodzenia jest narażone m in na psie kupy,potłuczone butelki itp..

Przyczyna odrzucenia zadania:
Wniosek odrzucony z przyczyn merytorycznych. Ogrodzenie boiska wraz z zamontowaniem furtek sprawi, że boisko nie będzie spełniać wymogu ogólnodostępności.


Propozycja wydzielenia dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Kochłowickiej, Gagarina i Granicznej przygotowana z połączenia projektów Marka Batejko (parkingi nr 1 i 2) i Dariusza Olejniczaka (parkingi nr 3, 4).

Obecnie mieszkańcy posesji przy ul. Jurija Gagarina nr 1 do 9 oraz Kaliny 62, szczególnie w godzinach popołudniowo-wieczornych, mają duże problemy z zaparkowaniem swych pojazdów. We wspomnianych budynkach jest ok. 170 mieszkań, a miejsc parkingowych ok. 35 – 40. Sytuacja ulega znaczącemu pogorszeniu w przypadku np. organizowania dużych imprez na kompleksie sportowym przy ul. Granicznej, jak również choćby zebrań rodziców w dwóch pobliskich szkołach podstawowych, nr 32 i 34. W pobliżu znajduje się też 5 niewielkich sklepów spożywczych, warsztat samochodowy, ogródki działkowe, co nie polepsza sytuacji z parkowaniem dla posiadaczy pojazdów. W związku z powyższym wielce zasadnym jest utworzenie nowych, dodatkowych miejsc, gdzie mieszkańcy mogliby bezpiecznie parkować swe pojazdy. W pobliżu tej lokalizacji można wydzielić ok. 30-35 nowych miejsc parkingowych w dwóch miejscach. Pierwszy z parkingów mógłby zostać wykonany na trawniku pomiędzy ul. Kochłowicką, a ogródkami działkowymi – załącznik nr 1, oznaczony jako „PARKING nr 1”. Trawnik ten ma szerokość ok. 3,5 m i długość 60 m, z czego na odcinku 17 m graniczy z prywatną posesją, a pozostała część ze wspomnianymi wyżej ogródkami. Można tam wydzielić ok. 20 miejsc do parkowania. Teren ten oprócz utwardzenia wymaga niewielkiej niwelacji – ok. 50 cm – jak również należałoby usunąć stary drewniany słup, który kiedyś był słupem oświetleniowym. Parkowanie pojazdów mogłoby tam się odbywać pod skosem. Powstanie tego parkingu poprawiłoby również samą komunikację i płynność ruchu wzdłuż ul. Kochłowickiej, gdyż obecnie jest ona w znaczący sposób zakłócona przez samochody parkujące równolegle do jednej z jej krawędzi. Teren w całości jest własnością Miasta. Na drugi parking można adoptować utwardzony i wyłożony kostką betonową, fragment chodnika po prawej stronie ul. Gagarina (od skrzyżowania z ul. Kochłowicką do końca garaży) – załącznik nr 1, oznaczony jako „PARKING nr 2”. Tu parkowanie odbywałoby się równolegle wzdłuż ul. Gagarina, na odcinku ok. 60 m i szerokości ok. 2,5 m. W miejscu tym można wydzielić ok. 15 miejsc postojowych. W miejscu tym wymagane jest tylko przystosowanie krawężnika do swobodnego, łatwego wjazdu. Chodnik ten w chwili obecnej jest sporadycznie wykorzystywany przez pieszych, którzy swobodnie mogą przechodzić chodnikiem, po lewej stronie ulicy. Kolejne miejsca parkingowe można wydzielić również z chodnika po tej samej stronie ul. Gagarina – załącznik nr 2, „PARKING nr 3” – i fragmentu trawnika. Trawnik należałoby uszczuplić o ok. 3 m na całej długości. W tej lokalizacji można już parking wykonać z możliwością parkowania prostopadle do ulicy, co daje znacznie więcej miejsc postojowych. Jest tu brany pod uwagę odcinek o długości ok. 100 m i szerokości 5 m z przerwą na istniejący dojazd do garaży. W początkowej części, na odcinku ok. 12 m, należy trawnik podwyższyć gdyż znajduje się tam niewielka skarpa. Ten potencjalny parking daje ok. 30 dodatkowych miejsc. Na terenie zielonym przewidzianym pod zajęcie przez przyszły parking nie trzeba wycinać żadnych drzew. Teren pod parking nr 2 i 3 w całości jest własnością Miasta. Okolica KS „Hajduki” przy ul. Granicznej, to kolejny rejon naszego osiedla, w którym jest bardzo odczuwalny deficyt miejsc parkingowych. Tam sytuację może poprawić parking umieszczony wzdłuż ul. Granicznej, w okolicy przychodni – „PARKING nr 5”, oznaczony na załączniku nr 2, Powstałby on z istniejącego obecnie chodnika (ok. 31 m), gdzie na całej długości wystarczy obniżyć krawężnik i poszerzyć o ok. 1 m powierzchnię wyłożoną kostką betonową. W tej lokalizacji przy parkowaniu prostopadłym do ulicy można pozyskać ok. 10 nowych miejsc. Zajęty na rzecz parkingu chodnik trzeba przesunąć w głąb trawnika, pomiędzy rosnące na nim drzewa. Długość nowego chodnika to ok. 31 m i szerokość ok. 2 m.

Przyczyna odrzucenia zadania:
Wniosek odrzucony z przyczyn merytorycznych, po konsultacji z MZUiM: · Parking nr 1 brak możliwości parkowania ukośnego (zbyt mała ilość miejsca na parking ukośny) · Parking nr 2 - zbyt wąski chodnik aby go zagospodarować jako parking, nie było by miejsca dla pasażera na otwieranie drzwi, a parkowanie częściowe na jezdni spowoduje zbytnie zawężenie drogi. · Parking nr 3- część parkingu z miejscami postoju prostopadłego przed zjazdem do garaży ograniczyła by widoczność samochodów wyjeżdzających i takie rozwiązanie jest niedopuszczalne. · Parking nr 4 – mała korzyść pozyskania miejsc parkingowych, w obecnej chwili jest tam parkowanie wzdłuż chodnika, przyniosło dodatkowo raptem 3-4 miejsc parkingowych z uwzględnieniem koniecznych odległości od istniejących zjazdów niepowodujących ograniczenia widoczności.


Przebudowa płotu (muru oporowego)

Przebudowa starego, zniszczonego m.in. przez szkody górnicze murowanego płotu, który przebiega wzdłuż chodnika i stwarza zagrożenie dla przechodniów i parkujących samochodów. przebudowa płotu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Przyczyna odrzucenia zadania:
Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych. Projekt nie spełnia regulaminowego wymogu ogólnodostępności inwestycji.


Rewitalizacja i modernizacja placu przyszkolnego przy IV LO im. Marii Skłodowskiej-Curie

Rewitalizacja dziecińca obejmująca budowę małej siłowni plenerowej, skoczni do skoku w dal, małej architektury. Działanie może obejmować również uporządkowanie zieleni i wykonanie małych nasadzeń.

Przyczyna odrzucenia zadania:
Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych. Według regulaminu tegorocznej edycji Budżet Obywatelskiego Chorzowa wnioski nie mogą dotyczyć terenów szkół oraz przedszkoli.


Tężnia solankowa

Poniżej fragment artykułu dotyczącego właściwości tężni i jednocześnie uzasadniający zasadność budowania takich tężni na Śląsku. "Większość z nas styka się na co dzień z zanieczyszczonym powietrzem czy dymem nikotynowym. Żyjemy w warunkach sprzyjającym powstawania wielu schorzeń. Negatywnym oddziaływaniom środowiska na organizm można jednak skutecznie przeciwdziałać. – Mikroklimat, który wytwarza się dzięki tężni, zbliżony jest do klimatu, którym możemy cieszyć się podczas wakacji nad morzem. Oddychanie przez godzinę powietrzem nasyconym solankowym aerozolem sprawia, że dawka jodu jaką pochłaniamy, jest równa dawce przyjętej w ciągu trzech dni plażowania. Jod odpowiada m.in. za prawidłowe funkcjonowanie tarczycy, powoduje także rozrzedzenie śluzu, co szczególnie docenią osoby zmagające się z chorobami górnych dróg oddechowych. Na ich problemy skutecznie zadziała również brom, który rozszerza oskrzela. Natomiast wapń zawarty w aerozolu solanki posiada właściwości antyalergiczne – tłumaczy Wojciech Wolski, manager Instytutu Wellness&Spa Terma Białka. Z tężni solankowych powinni korzystać: mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich, osoby w czasie rekonwalescencji po ostrej chorobie, osoby pracujące w znacznym zapyleniu i wysokiej temperaturze, palacze tytoniu, osoby pracujące głosem. Tężnie są również wskazane w przewlekłych i nawracających stanach zapalnych układu oddechowego, alergiach, w tym także alergiach skóry, chorobach tarczycy."

Przyczyna odrzucenia zadania:
Wniosek odrzucony z przyczyn merytorycznych. Decyzją mieszkańców miasta tężnia solankowa w niedalekiej przyszłości stanie na zrewitalizowanym Placu Hutników.


Utworzenie boiska wielofunkcyjnego,siłowni plenerowej i parkingu dla rowerów przy Szkole Podstawowej nr 2

Chcemy, żeby w miejsce obszernych terenów zielonych powstało boisko wielofunkcyjne ( boisko do badmintona, boisko siatkarskie i kort tenisowy) służące dzieciom i młodzieży oraz mieszkańcom Miasta. Teren sprzyja rekreacji, więc wygrodzenie parkingu dla rowerów jest uzasadnione, będzie ułatwiało odpoczynek i rekreację.

Przyczyna odrzucenia zadania:
Wniosek odrzucony z przyczyn formalnych. Według regulaminu tegorocznej edycji Budżet Obywatelskiego Chorzowa wnioski nie mogą dotyczyć terenów szkół oraz przedszkoli.


Wykonanie drogi dla pieszych.

Wniosek ma obejmować wykonanie przejścia dla osób pieszych, niepełnosprawnych i sportowców, wykonanie schodów oraz podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z poręczą.

Przyczyna odrzucenia zadania:
Wniosek odrzucony z przyczyn merytorycznych. Wskazany teren jest terenem zapożarowanym.


Zorganizowanie wybiegu dla psów

W związku z powstawaniem nowych osiedli (ul. Kościuszki 79-81, pl. Piastowski - osiedle domów jednorodzinnych, była hałda kopalni Prezydent - osiedle Kadecka) zwiększyła się populacja czworonożnych pupili tychże mieszkańców. Dotychczas mieszkańcy wyprowadzali psy na byłą hałdę. Wybudowanie na jednej z jej części osiedla, uniemożliwiło korzystanie z tego miejsca (wykopy, składowanie materiałów, maszyn), więc skwer przy pl. Piastowskim stał się jedną, wielką psią toaletą. Jako, że nie wszyscy właściciele sprzątają po swoim pupilu, planowana rozbudowa placu zabaw w tym miejscu staje się niebezpieczna (Budżet Obywatelski 2016). Pilną, staje się sprawa znalezienia miejsca dla psów

Przyczyna odrzucenia zadania:
Wniosek odrzucony z przyczyn merytorycznych. Wskazane tereny są terenami przeznaczonymi na sprzedaż.