Opinie do wniosków ustalone w toku prac komisji ds. weryfikacji zadań w ramach 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów

Liczba wniosków ogółem: 136

Liczba wniosków na projekty inwestycyjne: 82 (60%)

Liczba wniosków na projekty społeczne: 54 (40%)

w tym:

wnioski społeczne małe – 30

wnioski społeczne duże – 24

2 wnioski złożone jako społeczne zostały przeniesione do grupy wniosków inwestycyjnych.

 

W dniach od 1 do 27 sierpnia 2019 r. odbyły się obrady komisji ds. weryfikacji zadań złożonych w ramach 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów. Komisja pracowała na posiedzeniach plenarnych, posiedzeniach zespołów problemowych, a także w ramach opiniowania w drodze komunikacji elektronicznej oraz komunikacji telefonicznej. Po otrzymaniu kompletu dokumentów zespół roboczy powołany w ramach Wydziału Promocji i Aktywizacji Społecznej dokonał ustaleń w zakresie wątpliwości, wyjaśnił z wnioskodawcami nieścisłości związane ze złożonymi projektami oraz sporządził protokół stanowiący podstawę do przygotowania listy projektów do głosowania.

 

W dniu 28.08.2019 r. odbyło się posiedzenie plenarne komisji, na którym przyjęto protokół i zostały zatwierdzone opinie dotyczące poszczególnych wniosków.

 
 

Lista wniosków inwestycyjnych:

 1. Rodzinny plac zabaw z siłownią plenerową – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony ze względu na fakt, że na terenie wskazanym przez wnioskodawcę zaplanowana jest inna inwestycja.

 1. Miasteczko Rowerowe pod Szybem Prezydent – wniosek odrzucony

Dla wskazanego przez Wnioskodawcę terenu nie przewidziano w planie zagospodarowania przestrzennego sposobu użytkowania niezbędnego dla realizacji wniosku. Wzmiankowany teren to teren inwestycyjny.

 1. Miasteczko Ruchu Drogowego – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony ze względu na brak stosownego miejsca pod inwestycję.

 1. Chodnikowy Plac zabaw plus tablice do haftu zewnętrznego – wniosek odrzucony

Wskazany przez wnioskodawcę teren przy pl. Teatralnym jest przeznaczony na inną inwestycję.

 1. Droga rowerowa wzdłuż ul Żołnierzy Września – opinia pozytywna

Po konsultacji z wnioskodawcą uzyskano zgodę na zmianę zakresu inwestycji.

Kwota na inwestycję: do 370 000 złotych.

 1. Wybieg dla piesków – wniosek odrzucony

Wnioskodawca był wezwany do uzupełnienia braków formalnych – teren ChSM – brak zgody   ChSM.

 1. Ścieżka Doświadczeń dla każdego! – wniosek odrzucony

Wskazany teren stanowi własność osoby prywatnej, a druga część działki przeznaczona jest na inną inwestycję.

 1. Usunięcie torów ul. Leśna – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony ze względu na fakt, że tory są własnością osób fizycznych.

 1. Wykonanie plenerowej siłowni na osiedlu Pnioki w Chorzowie II – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: do 100 000 zł.

 1. Modernizacja Parkingu przy ul. Józefa Ryszki – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 370 000 zł.

 1. Budowa parkingu oraz placu zabaw przy Papugach – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 370 000 zł.

 1. Rodzinny Plac Zabaw – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję 370 000 zł, po konsultacji telefonicznej uzyskano zgodę wnioskodawcy na zmniejszenie zakresu.

 1. Nowe wyposażenie filii bibliotecznej nr 3 w Chorzowie Starym – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 110 000 zł.

 1. Rewitalizacja zaniedbanego podwórka mieszczącego się w przestrzeni chorzowskiego Rynku – wniosek odrzucony

Na wskazanym podwórku planowane są inne działania i inwestycje.

 1. Budowa ścieżki rowerowej między ulicami 3 Maja a Opolską w Chorzowie – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 300 000 zł.

 1. Utworzenie przejścia dla pieszych – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 20 000 zł.

 1. Montaż na ciągach pieszych przysiadek (podpórek) – WNIOSEK POŁĄCZONY – opinia pozytywna

Teren inwestycji objęty gwarancją wykonawcy – w przypadku Rynku lub Centrum Przesiadkowego. Można zrealizować inwestycję w innych punktach miasta. Kwota na inwestycję: 120 000 zł.

 1. Budowa skateparku – placu do jazdy na hulajnogach, rolkach i deskorolkach – wniosek odrzucony

Wskazany przez wnioskodawcę teren stanowi własność osób fizycznych.

 1. Ogólnodostępny Park Doświadczeń – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony ze względu na fakt, że tereny placówek oświatowych podlegają wyłączeniu na podstawie Regulaminu 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów.

 1. Montaż osłon przeciwhałasowych – wniosek odrzucony

Wskazany teren stanowi własność Skarbu Państwa bez użytkowania Miasta Chorzów.

 1. Wymiana nawierzchni al. Wycieczkowej – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony ze względu na niezgodność z Regulaminem 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów.

 1. Budowa łącznika ścieżek rowerowych – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 30 000 zł.

 1. Niebieski Parasol – wniosek odrzucony

Realizacja inwestycji przekracza maksymalną kwotę określoną w Regulaminie 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów. Ponadto inwestycja jest planowana do realizacji na lata 2020-2023.

 1. Budowa mini skateparku na Nowym Rynku Chorzów – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony ze względu na fakt, że teren Nowego Rynku Chorzów objęty jest gwarancją wykonawcy.

 1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla dzieci i młodzieży z tzw. Starego Osiedla w Chorzowie Batorym – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 355 000 zł.

 1. Kuchnia Błotna – miejsce kreatywnej zabawy dla dzieci – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 350 000 zł.

 1. „Zróbmy razem łąkę” czyli tworzymy chorzowskie kwietne łąki i skwery wraz z infrastrukturą – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 40 330 zł

 1. OXYTREE – tlenowe drzewo przyszłości – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony ze względu na fakt, że brak jest terenu pod tego rodzaju inwestycje.

 1. Wodny plac zabaw – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony ze względu na fakt, że aktualnie trwa realizacja inwestycji oraz na fakt, że koszt budowy przekracza maksymalną kwotę przewidzianą w Regulaminie 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów.

 1. Zakup stałych kurtyn wodnych w różnych punktach miasta – wniosek wycofany przez wnioskodawcę
 2. Doposażenie Nowego Rynku w meble mobilne – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 100 000 zł.

 1. Pasy trójwymiarowe oraz listwy smartfonowe na niebezpiecznych przejściach – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony ze względu na negatywną opinię zespołu ds. Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Brak jest zapisów prawnych dopuszczających takie rozwiązania. 

 1. Chill-out na Batorym – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 240 000 zł.

 1. Malujemy murale i kończymy żale – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 200 000 zł.

 1. Remont jezdni na odcinku ul. Truchana od skrzyżowania z Chrobrego do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony na fakt, że koszt realizacji inwestycji przekracza maksymalną kwotę przewidzianą w Regulaminie 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów.

 1. Wybudowanie plenerowej ścianki wspinaczkowej – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony ze względów bezpieczeństwa.

 1. Postawienie urządzeń do rozwijania motoryki dla dzieci na Kaliny – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 370 000 zł.

 1. Przełożenie i wyrównanie kostki brukowej na ul. Starego Zdroju – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 370 000 zł.

 1. Ławki do opierania się przy Szybie Prezydent – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 50 000 zł.

 1. Budowa wiaty grillowej w Parku Hutników – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 50 000 zł.

 1. Siłownia plenerowa w Maciejkowicach – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 100 000 zł.

 1. Modernizacja kwietników na ulicy Wolności – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 150 000 zł.

 1. Budowa siłowni plenerowej w Chorzowie Batorym – opinia pozytywna

Ograniczenie realizacji inwestycji, budowa siłowni plenerowej bez monitoringu.

Po konsultacji telefonicznej z Wnioskodawcą w zakresie monitoringu uzyskano zgodę na modyfikację wniosku. Kwota na inwestycję: 100 000 zł.

 1. Rewitalizacja placu Mickiewicza – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony na fakt, że koszt realizacji inwestycji przekracza maksymalną kwotę przewidzianą w Regulaminie 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów.

 1. Utworzenie kładki integracyjnej – wniosek wycofany przez wnioskodawcę.
 2. Stworzenie strefy relaksu w Parku Róż – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 150 000 zł.

 1. Budowa wybiegu dla psów – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 300 000 zł.

 1. OSA – Otwarta Strefa Aktywności Budowa Otwartej Strefy Aktywności (plac zabaw, siłownia, stoły do ping-ponga), rewitalizacja parku naprzeciwko Szkoły Podstawowej nr 14 ul. Podmiejska 62 – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 370 000 zł.

 1. Rewitalizacja placów zabaw na os. Irys– opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 370 000 zł.

 1. Modernizacja skweru parkowego na terenie ROD im. ks. Damrota w Chorzowie – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 20 000 zł – podwyższona w stosunku do złożonego wniosku.

 1. Wykonanie parkingu – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony jako niezgodny z Regulaminem 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów – brak listy poparcia. Po wezwaniu wnioskodawcy do uzupełnienia braków nie zostały one uzupełnione.

 1. Rekultywacja stawu i terenów zielonych – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony jako niezgodny z Regulaminem 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów – brak listy poparcia. Po wezwaniu wnioskodawcy do uzupełnienia braków nie zostały one uzupełnione.

 1. Zmniejszenie powierzchni i wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego przy ulicy Społecznej – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony ze względu na fakt wyłączenia terenów placówek oświatowych z terenów objętych wnioskowaniem w ramach 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów.

 1. Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Astrów – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 360 000 zł.

 1. Mini miasteczko rowerowe + plac zabaw – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 370 000 zł.

 1. Budowa placu zabaw, mini siłowni i montaż klimatyzacji na Hali Sokolni – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony ze względu na fakt, że kwota inwestycji przekracza maksymalną kwotę przewidzianą w Regulaminie 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów.

 1. Doposażenie istniejącego placu zabaw w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 100 000 zł.

 1. Utworzenie boiska do gry w boule – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 150 000 zł.

 1. Monitoring przy placu zabaw przy ul. Brzozowej – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony ze względu na fakt, że realizacja inwestycji jest niemożliwa technicznie. Wiąże się z modernizacją Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz koniecznością zatrudnienia kolejnych pracowników.

 1. Utworzenie i posadowienie przysiadek – opinia pozytywna wniosek połączony
 2. Dostosowanie basenu miejskiego przy Placu Powstańców do użytku przez osoby starsze i niepełnosprawne – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony ze względu na fakt, że nie istnieje formalna możliwość realizacji inwestycji. Niecka basenowa została świeżo wyremontowana i jest objęta gwarancją wykonawcy.

 1. Modernizacja i zagospodarowanie terenu zielonego na skwerze przy ul. Bogedaina 12 – wniosek odrzucony

Wniosek niezgodny z Regulaminem 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów. Wnioskodawca sam poparł swój wniosek.

 1. Instalacja pitników wody (fontanny wody pitnej) na terenie parków i placów zabaw w Chorzowie – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 200 000 zł, inwestycja do realizacji w zakresie ustalonym z CHŚPWiK, koszt zawiera opłaty za wodę.

 1. Doposażenie istniejącego placu zabaw – wniosek odrzucony

Wniosek złożony podwójnie, nie podlega opiniowaniu.

 1. Modernizacja placu zabaw przy ul. Omańkowskiej i utworzenie strefy relaksu dla osób dorosłych – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 150 000 zł.

 1. Doposażenie psiego parku przy ul. Hutniczej – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 50 000 zł.

 1. Uliczna Galeria Batorego – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 100 000 zł.

 1. Rozbudowa siłowni plenerowej na skwerze u zbiegu ulic Żołnierzy Września i św. Kingi – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 50 000 zł.

 1. Wykonanie chodnika i uporządkowanie terenu – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony ze względu na fakt, że teren inwestycji stanowi własność osób prawnych.

 1. Budowa traktu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Krętej – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony ze względu na fakt, że wskazany teren jest wykorzystywany przez ChŚPWiK.

 1. Modernizacja placu zabaw wraz z budową strefy fitness dla dorosłych na Amelungu – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 350 000 zł.

 1. Park orientacji przestrzennej (Ogród Zmysłów) – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 370 000 zł.

 1. Budowa placu wodnego – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony ze względu na fakt, że na wskazanym terenie jest realizowana taka inwestycja. Ponadto kwota na realizację przekracza maksymalną kwotę przewidzianą w  Regulaminie 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów.

 1. Pomnik Żołnierzy Polskich przy ul. Śląskiej – remont, renowacja – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 18 000 zł.

 1. Budowa skateparku w Parku Róż – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 370 000 zł. Warunkiem realizacji jest uregulowanie spraw własnościowych przy ul. Piaskowej.

 1. Ścieżka rowerowo-spacerowa „Pnioki – Skałka” – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 370 000 zł – wniosek możliwy do realizacji w zmniejszonym zakresie, możliwość wykonania ścieżki z tłucznia lub żużlu. Wnioskodawca wyraził zgodę na ewentualne zredukowanie zakresu inwestycji

 1. Bezpieczny pieszy – modernizacja przejścia dla pieszych na ul. Żołnierzy Września – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony ze względu na fakt, że wnioskodawca nie może sam popierać swoich wniosków. Wniosek niezgodny z Regulaminem 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów.

 1. Modernizacja Placu Zabaw – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony jako niezgodny z Regulaminem 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów – brak listy poparcia. Po wezwaniu wnioskodawcy do uzupełnienia braków nie zostały one uzupełnione.

 1. EKO-CISZA w Chorzowie Starym – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony jako niezgodny z Regulaminem 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów – brak listy poparcia. Po wezwaniu wnioskodawcy do uzupełnienia braków nie zostały one uzupełnione.

 1. Renowacja placu zabaw oraz rekultywacja przyległych terenów zielonych wraz z oświetleniem przy ul. Kościuszki 16-30 – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony ze względu na niezgodność z Regulaminem 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów. Teren stanowi własność ChSM, wniosek nie zawierał wymaganej zgody.

 1. Montaż barierek oddzielających chodnik od jezdni przy ul. Katowickiej w Chorzowie – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 300 000 zł.

 1. Uporządkowanie uliczki łączącej ul. Powstańców i ul. Wolności oraz ul. Hankego (wraz z ich otoczeniem) – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 350 000 zł.

 

Lista wniosków społecznych:

 1. Chorzowski festiwal filmów europejskich – opinia pozytywna wniosek społeczny mały – Kwota realizacji: 20 000 zł.
 2. Spotkanie z marketingiem terytorialnym w sali Rady Miasta Chorzów – opinia pozytywna wniosek społeczny mały – Kwota realizacji: 10 000 zł
 3. Chorzowska Olimpiada Sportów Umysłowych – opinia pozytywna wniosek społeczny mały – Kwota realizacji: 20 000 zł.
 4. Warsztaty ruchu drogowego dla rowerzystów – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony ze względu na niezgodność z Regulaminem 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów. Brak miejsca do realizacji wskazanych warsztatów.

 1. Zdrowy tryb życia w Chorzowskim Centrum Kultury – opinia pozytywna wniosek społeczny duży – Kwota realizacji: 50 000 zł.
 2. Na zdrowie Chorzowie – opinia pozytywna wniosek społeczny mały – Kwota realizacji: 20 000 zł.
 3. Aktywne lato w Chorzowie Starym – opinia pozytywna wniosek społeczny mały – Kwota realizacji: 20 000 zł.
 4. Święto Rowerzysty – opinia pozytywna wniosek społeczny mały

Kwota realizacji: 20 000 zł.

 1. Aktywne lato w Chorzowie II – opinia pozytywna wniosek społeczny mały

Kwota realizacji: 20 000 zł.

 1. IV Chorzowskie Ogrody Szekspirowskie – finał IX Festiwalu Małych Form Artystycznych – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony ze względu na fakt, że przedmiotowa impreza znajduje się w budżecie Chorzowskiego Centrum Kultury.

 1. Bądź świadomy własnego ciała – opinia pozytywna wniosek społeczny mały

Kwota realizacji: 19 400 zł.

 1. Podróż do czasów Wolfganga Amadeusza Mozarta – opinia pozytywna wniosek społeczny mały – Kwota realizacji: 20 000 zł.
 2. Poznaj samego siebie. Zrób badania dziś – bądź zdrowy jutro! – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony ze względu na brak możliwości oszacowania kosztów realizacji wniosku. W opisie nie wskazano przewidywanej liczby uczestników, liczby i czasu trwania badań/wydarzenia. Ponadto nie wskazano konkretnie rodzaju badań, jakich narządów wewnętrznych badania miałyby dotyczyć, a także nie wskazano jaki specjalista miałby konsultacji udzielać. Opis wniosku jest zbyt ogólny, wymaga doprecyzowania. Realizacja badań diagnostycznych przez jednostkę samorządu terytorialnego, na potrzeby mieszkańców, powinna być zgodna z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.), w tym z regionalną mapą potrzeb zdrowotnych oraz priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej.

W związku z brakiem istotnych danych we wniosku nie było możliwości oszacowania kosztów, a także nie było możliwości zweryfikowania, czy wniosek jest możliwy do realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 1. Chorzowska Edukacja Humanitarna – opinia pozytywna wniosek społeczny mały

Kwota realizacji: 20 000 zł. 

 1. Recepta na dobry nastrój w każdym wieku – opinia pozytywna wniosek społeczny duży

Kwota realizacji: 120 000 zł.

 1. Sprawny Bajtel – Ogólnomiejski Turniej Dzieci Oraz Zawody Sprawnościowe – opinia pozytywna wniosek społeczny mały

Kwota realizacji: 20 000 zł.

 1. Letnie Kino w Hajdukach – opinia pozytywna wniosek społeczny duży

Kwota realizacji: 45 000 zł.

 1. Organizacja 6 rajdów rowerowych – opinia pozytywna wniosek społeczny mały

Kwota realizacji: 20 000 zł

 1. III Festiwal Ludzi Szczęśliwych PROSKENION – Ludzi szczęśliwych bo zdrowych – opinia pozytywna – wniosek społeczny duży

Kwota realizacji: 30 000 zł.

 1. Legenda Bez Końca – Obchody 100-lecia Klubu Sportowego Ruch Chorzów – opinia pozytywna wniosek społeczny duży

Kwota realizacji: 200 000 zł.

 1. Warsztaty udzielania pierwszej pomocy (zmiana nazwy na Pokazy udzielania pierwszej pomocy) – opinia pozytywna wniosek społeczny mały

Wnioskodawca w rozmowie telefonicznej wyraził zgodę na zmianę zakresu projektu.

Kwota realizacji: 20 000 zł.

 1. WAKACJE W MIEŚCIE – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony ze względu na fakt, że wskazany obiekt przy ul. Dąbrowskiego 7 nie został oddany do użytkowania. W tym momencie brak jest możliwości realizacji projektu.

 1. Rodzinna integracja – opinia pozytywna wniosek społeczny mały

Kwota realizacji: 20 000 zł.

 1. Chorzowska szkoła weduty – rejestrujemy przemijające piękno naszego miasta – wniosek odrzucony

Wniosek niezgodny z Regulaminem 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów ze względu na wskazany termin realizacji.

 1. Przejazd dla rowerów na skrzyżowaniu ulic Parkowej i Katowickiej – wniosek odrzucony

Projekt przeniesiony do grupy zadań inwestycyjnych. Inwestycja w trakcie realizacji.

 1. „Kreatywnie Na Redenie” – Warsztaty Dla Dzieci – opinia pozytywna wniosek społeczny mały

Kwota realizacji: 20 000 zł.

 1. Żeby było lepiej – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony ze względu na niezgodność z Regulaminem 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów. Środki finansowe z Budżetu Obywatelskiego nie mogą być przekazywane osobom fizycznym.

 1. Budki lęgowe na budynkach dla jerzyków – wniosek przeniesiony do inwestycyjnych – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 20 000 zł.

 1. Festiwal Rockowy – wniosek połączony z Festiwalem Legend Polskiego Rocka
 2. Wybieg dla psów – przeniesiony do inwestycyjnych – opinia pozytywna

Kwota na inwestycję: 20 000 zł.

 1. Etno-Festiwal – opinia pozytywna wniosek społeczny duży

Kwota realizacji: 200 000 zł.

 1. Wirtualne muzeum – opinia pozytywna wniosek społeczny duży

Kwota realizacji: 200 000 zł.

 1. Przemysłowa lekcja historii – opinia pozytywna wniosek społeczny mały

Kwota realizacji: 20 000 zł.

 1. Festiwal Muzyki Tanecznej na Cwajce – opinia pozytywna wniosek społeczny duży

Kwota realizacji: 200 000 zł.

 1. Wystawa artystów plastyków amatorów – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony ze względu na fakt, że Regulamin Galerii MM nie pozwala na wystawy artystów plastyków amatorów.

 1. Szkolny Przegląd Małych Form Teatralnych – opinia pozytywna wniosek społeczny mały

Kwota realizacji: 11 000 zł.

 1. Festiwal Legend Polskiego Rocka – opinia pozytywna wniosek społeczny duży

Kwota realizacji: 200 000 zł.

 1. „Zapal się z 14 – tką na NIEBIESKO” – Festyn Dzielnicowy – opinia pozytywna wniosek społeczny duży

Kwota realizacji: 40 000 zł.

 1. Akademia Nowoczesnej Edukacji „Lepszy Start w Przyszłość” w Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Chorzowie – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony ze względu na fakt, że wskazany obiekt przy ul. Dąbrowskiego 7 nie został oddany do użytkowania. W tym momencie brak jest możliwości realizacji wniosku.

 1. Tłumacz języka hiszpańskiego – wniosek odrzucony

Urząd Miasta nie zatrudnia tłumaczy, nie jest to zadanie gminy, projekt niezgodny z Regulaminem 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów.

 1. Dom Chleba – wniosek odrzucony

W pierwszym rzędzie należy wskazać, że budynek przy ul. Kasprowicza 2 w Chorzowie wymieniony przez Autora wniosku jako miejsce składowania chleba, jest własnością Rzymskokatolickiej Parafii św. Marii Magdaleny i zgodnie z zawartą umową dzierżawy jest wydzierżawiony Miastu Chorzów, które w następstwie aneksu i zgodnie z ustaleniami zawartej umowy dzierżawi ww. obiekt Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chorzowie. Z ustaleń wynika, że Autor wniosku nie otrzymał promesy, nie zawarł również jakiegokolwiek porozumienia z ww. stronami, określającego zasady i warunki prowadzenia wniosku we wskazanym miejscu. W kontekście powyższego, nie wiadomo również kto miałby zatrudniać osobę odpowiedzialną za realizację wniosku, nie zostało to wprost określone. Dodatkowo należy zauważyć, że Autor wniosku nie przedstawił propozycji działań o charakterze wychowawczym i edukacyjnym z praktycznym zastosowaniem. Powyższe budzi obawy, że wniosek może prowadzić do nieracjonalnego i niecelowego wydania środków publicznych.

 1. Bezpłatny dostęp do e-booków dla Chorzowian – opinia pozytywna wniosek społeczny duży

Kwota realizacji: 41 000 zł.

 1. Święto Maciejkowic – 90-lecie przyłączenia Maciejkowic do wsi Chorzów – opinia pozytywna – wniosek społeczny duży

Kwota realizacji: 100 000 zł

 1. Tuż za rogiem.... – warsztaty i animacje dla każdego – opinia pozytywna wniosek społeczny mały

Kwota realizacji: 20 000 zł.

 1. Założenie łąk kwietnych – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony jako niezgodny z Regulaminem 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów – brak listy poparcia. Po wezwaniu wnioskodawcy do uzupełnienia braków nie zostały one uzupełnione.

 1. Paraboliczna Ścianka Tenisowa – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony jako niezgodny z Regulaminem 7. Budżetu Obywatelskiego Miasta Chorzów – brak listy poparcia. Po wezwaniu wnioskodawcy do uzupełnienia braków nie zostały one uzupełnione.

 1. Chorzowska pasieka miejska – odrzucone ze względu na tożsamą realizację projektu przez Miasto – wniosek odrzucony

Wniosek odrzucony ze względu na fakt, że w międzyczasie Chorzowskie Centrum Kultury uruchomiło już pasiekę.

 1. Rodzinny Festiwal Pasji – opinia pozytywna wniosek społeczny duży

Kwota projektu: 200 000 zł.

 1. Festyn Osiedlowy „Na Słowianie” – opinia pozytywna wniosek społeczny mały

Kwota realizacji: 20 000 zł.

 1. Sęk, czyli chorzowski plac do łonaczenia w drewnie – opinia pozytywna wniosek społeczny duży

Kwota realizacji: 200 000 zł.

 1. Literacka kawiarenka seniorów – „Herbatka dla Babci i Dziadka – opinia pozytywna wniosek społeczny mały

Kwota realizacji: 18 000 zł.

 1. „Podwórkowy piknik z Redutą Śląską” – opinia pozytywna wniosek społeczny mały

Kwota realizacji: 20 000 zł.

 1. Ogólnopolski Festiwal Amatorskich Monodramów komediowych lub w gwarze pt. „Śmiechu warte” – opinia pozytywna wniosek społeczny duży

Kwota realizacji: 40 000 zł.

 1. Spotkanie z youtuberami – opinia pozytywna wniosek społeczny mały

Kwota realizacji: 20 000 zł.