plik foto id: 1400794344

Lista projektów niedopuszczonych do głosowania

LISTA PROJEKTÓW

Numer projektu: 7

Chorzów nocą - światło i dźwięk

typ zadania: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł

lokalizacja: Skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego i Zjednoczenia oraz skwery i budynki otaczające skrzyżowanie

Zaniżona kwota projektu, w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę jest duży ruch uliczny, dodanie do tego muzyki spowoduje zbyt duże natężenie hałasu. Dodatkowo do montażu światła wymagana jest zgoda Miejskiego Konserwatora Zabytków.

zobacz szczegóły

Numer projektu: 8

Modernizacja Placu Przedszkolnego

typ zadania: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł

lokalizacja: CHORZÓW - KLIMZOWIEC, PLAC OGRODU PRZEDSZKOLA NR 21

Projekt zdublowany z projektem nr 19

zobacz szczegóły

Numer projektu: 17

Aleja Śląskich Noblistów

typ zadania: SPOŁECZNE: do 75 000 zł

lokalizacja: ul. Metalowców

Na obszarze wskazanym przez wnioskodawcę będzie przeprowadzana inna inwestycja. Dodatkowo o nazwach ulic decyduje Rada Miasta.

zobacz szczegóły

Numer projektu: 21

Budowa pergoli drewnianych przy tężni

typ zadania: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł

lokalizacja: Plac Hutników

Złożony wniosek jest niezgodny z projektem zagospodarowania terenu.

zobacz szczegóły

Numer projektu: 22

Alejka spacerowa na terenach zieleni ogólnodostępnej

typ zadania: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł

lokalizacja: Park pomiędzy ul. Floriańską, a ul. Styczyńskiego

Realizacja projektu generowałaby utrudnienia w przeciwpożarowym dojeździe. Planowana likwidacja hałdy.

zobacz szczegóły

Numer projektu: 23

Utworzenie przejścia dla pieszych

typ zadania: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł

lokalizacja: ul. Styczyńskiego

Konieczna szczegółowa analiza warunków drogowych i ruchowych. Istnieją dwa przejścia w odległości do 100 metrów.

zobacz szczegóły

Numer projektu: 24

Droga pieszo-rowerowa w śladzie rzeki Rawa

typ zadania: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł

lokalizacja: odcinek od ulicy Dąbrowskiego do ulicy BoWiD

Na wskazanym terenie planowana jest budowa velostrady przez GZM.

zobacz szczegóły

Numer projektu: 25

Droga pieszo-rowerowa w śladzie rzeki Rawa

typ zadania: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł

lokalizacja: odcinek Castorama – ul. Trzyniecka

Na wskazanym terenie planowana jest budowa velostrady przez GZM.

zobacz szczegóły

Numer projektu: 27

Chorzów Nocą - Światło i Dźwięk

typ zadania: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł

lokalizacja: Skrzyżowanie ulic Dąbrowskiego i Zjednoczenia

Projekt zdublowany z projektem nr 7

zobacz szczegóły

Numer projektu: 29

Rekreacyjny plac zabaw

typ zadania: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł

lokalizacja: Chorzów ogród DPS

Teren jest własnością prywatną.

zobacz szczegóły

Numer projektu: 31

Budowa nowych miejsc postojowych wzdłuż starego nasypu kolejowego

typ zadania: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł

lokalizacja: ul. Czempiela

Planowana kompleksowa przebudowa ulicy Czempiela.

zobacz szczegóły

Numer projektu: 43

Stacja ładowania stojąca do samochodów elektrycznych oraz wózków elektrycznych dla osób niepełnosprawnych, z energii pozyskanej z paneli fotowoltaicznych

typ zadania: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł

lokalizacja: Miasto Chorzów

Miasto już prowadzi rozmowy z firmą dostarczającą stacje ładowania.

zobacz szczegóły

Numer projektu: 52

Strefa relaksu – budowa widowni przy amfiteatrze

typ zadania: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł

lokalizacja: Patio Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Sportowymi

Projekt połączony z projektem nr 51

zobacz szczegóły

Numer projektu: 53

Defibrylator w SP 29

typ zadania: SPOŁECZNE: do 75 000 zł

lokalizacja: ul. Lwowska

Wniosek jest niezgodny z §2 art. 9. Wszystkie projekty muszą spełniać warunek ogólnodostępności.

zobacz szczegóły

Numer projektu: 55

Park doświadczeń na Górze Redena

typ zadania: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł

lokalizacja: Tereny zielona za Szkołą Podstawową nr 29 / Góra Redena

Na wskazanym terenie będzie przebudowa magistrali wodnej.

zobacz szczegóły

Numer projektu: 57

Remont łącznika

typ zadania: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł

lokalizacja: ul. Słowików (działka nr 1031/52)

Brak zgody wszystkich właścicieli terenu.

zobacz szczegóły

Numer projektu: 58

Budowa boiska wielofunkcyjnego

typ zadania: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł

lokalizacja: Osiedle Niedźwiedziniec (działka 1163/9)

Realizacja projektu została oszacowana na 430 tys. zł, co znacznie przekracza maksymalną kwotę przeznaczoną na wykonanie zadań inwestycyjnych.

zobacz szczegóły

Numer projektu: 65

Defibrylator - Ratujemy życie dzieci, pracowników i rodziców placówek oświatowych.

typ zadania: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł

lokalizacja: Obejmuje teren całego miasta Chorzów - wszystkie placówki oświatowe.

Wniosek jest niezgodny z §2 art. 9. Wszystkie projekty muszą spełniać warunek ogólnodostępności.

zobacz szczegóły

Numer projektu: 73

Ninja Warrior Park

typ zadania: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł

lokalizacja: CHORZÓW

Brak możliwości wyceny projektu. Istnieje już plan zagospodarowania wskazanego terenu - budowa boiska.

zobacz szczegóły

Numer projektu: 75

Budowa placu zabaw

typ zadania: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł

lokalizacja: Tereny zielone przy Szkole Podstawowej nr 14

Na wskazanym terenie odbywa się realizacja zadań z poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego.

zobacz szczegóły

Numer projektu: 80

Budowa ścieżki rowerowej

typ zadania: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł

lokalizacja: Od ulicy Opolskiej w kierunku ul. Łagiewnickiej po śladzie kolei.

Miasto planuje na tym terenie rozbudowę układu komunikacyjnego terenów inwestycyjnych położonych przy ul. Łagiewnickiej oraz planuje rekultywację obszarów pod rozbudowę mieszkaniową. Koszt realizacji projektu przekraczałby maksymalną kwotę na projekty inwestycyjne.

zobacz szczegóły

Numer projektu: 83

Budowa ścieżki rowerowej

typ zadania: INWESTYCYJNE: do 370 000 zł

lokalizacja: Pomiędzy wiaduktem kolejowym nad ulicą Legnicką, a skrzyżowaniem z ulicą Maciejkowicką. Bez ingerencji w wiadukt kolejowy.

Teren, na którym miałaby być zlokalizowana ścieżka w znacznej części znajduje się w użytkowaniu wieczystym PKP i CEZ, co przeczy zapisom regulaminu budżetu obywatelskiego.

zobacz szczegóły