BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

11. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Typ inwestycji: Z zakresu dostępności

Wspólnie damy radę - kształtowanie kompetencji miękkich

W ramach projektu zostaną zorganizowane spotkania z psychologami oraz pedagogami szkolnymi.

Brak pewności siebie obniża skuteczność działań na rzecz doświadczania sukcesu i samorealizacji. Niepowodzenia szkolne wpływają niekorzystnie na ogólny rozwój ucznia, jego psychikę, motywację. Młodzi ludzie zaczynają odczuwać lęk przed przyszłością. Naszą intencją jest organizacja cyklu spotkań z grupą psychologów i pedagogów szkolnych, którzy wsparliby uczniów klas 7 - 8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych w budowaniu poczucia własnej wartości. Zajęcia miałby charakter cykliczny, dostosowany do potrzeb konkretnej grupy wiekowej, odbywałby się w okresie od października do maja, w małych grupach.

Stan inwestycji: Do realizacji

Kwota inwestycji: 20 000 zł

Wnioskodawca: Filip Hornik

Wydział odpowiedzialny za projekt:

Wydział Edukacji

Kontakt:
Radosław Murzyn
tel. 32 416 50 00 wew. 5450, e-mail: ed@chorzow.eu