BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

11. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Typ inwestycji: Z zakresu dostępności

Serdeczność bez barier

W ramach projektu będą organizowane ppotkania i warsztaty integracyjne dla osób pełnosprawnych i osób z niepełnosprawnościami na terenie Chorzowa.

Spotkania i warsztaty integracyjne dla osób pełnosprawnych i osób z niepełnosprawnościami - mieszkańców Chorzowa. Spotkania odbędą się w Domu Kultury Batory, w Starochorzowskim Domu Kultury oraz Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Opis projektu Projekt ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami, propagowanie wiedzy i obalanie mitów o niepełnosprawności. Skierowany jest do mieszkańców Chorzowa. W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty artystyczne oraz turnieje planszówkowe. Dodatkowo na każdym spotkaniu będzie możliwość rozmowy z psychologiem. Zajęcia integracyjne zachęcą do wspólnego spędzania wolnego czasu, nawiązania sąsiedzkich więzi i włączenia mieszkańców z niepełnosprawnościami w życie miasta.

Stan inwestycji: Do realizacji

Kwota inwestycji: 20 000 zł

Wnioskodawca: Krzysztof Łazikiewicz

Wydział odpowiedzialny za projekt:

Miejski Dom Kultury "Batory"

Kontakt:
Marcin Krzemień
tel. 32 24 60 872, e-mail: marcin@mdkbatory.pl