BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

11. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Typ inwestycji: Zielony

Zielone otoczenie Trzynastki - Ekologiczna modernizacja terenu wokół boiska przy SP 13

W ramach projektu powstaną nowe nasadzenia krzewów i wysokich traw ozdobnych. Zostaną również zakupione ławki i powstaną nowe ścieżki oraz trawniki.

Celem projektu jest stworzenie terenu, który pozwoli mieszkańcom na spędzanie czasu w kontakcie z naturą. Będą mogli odpocząć na drewnianych ławkach wśród krzewów i szumiących traw. Stworzy to strefę relaksu zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Natomiast ławki edukacyjne zwiększą świadomość ekologiczną użytkowników. Projekt obejmuje teren SP 13 od płotu od strony ul. Filarowej oraz Styczyńskiego do boiska. Wymaga przygotowania projektu architektonicznego dla tworzonego terenu oraz przeprowadzenia odpowiednich prac przygotowujących obszar. Następnie zostaną zasadzone krzewy i wysokie trawy ozdobne (np. trawy pampasowe) oraz roślinność cieniolubna, wyznaczone ścieżki oraz trawniki. Zostanie również zamontowanych 8 ławek o charakterze ekologicznym, w tym 4 wykonane w większości z drewna lub materiałów ekologicznych, 2 z tablicami edukacyjnymi (dotyczącymi np. segregacji odpadów, roślin miododajnych itd.) oraz 2 solarne z portami umożliwiającym ładowanie urządzeń mobilnych.

Stan inwestycji: Do realizacji

Kwota inwestycji: 100 000 zł

Wnioskodawca: Aleksandra Mielczarek

Wydział odpowiedzialny za projekt:

Wydział Usług Komunalnych i Ekologii

Kontakt:
Aleksandra Zając,
tel. 32 416 50 00 wew. 5232, e-mail: ue@chorzow.eu