BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

11. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Typ inwestycji: Zielony

Zielona 3 Maja - nowe nasadzenia

Projekt obejmuje nowe nasadzenia wzdłuż ulicy 3 Maja.

Remont ulicy 3 maja pozbawił jej wielu miejsc zielonych, dlatego chcemy przywrócić jej drzewa i inne nasadzenia wzdłuż ulicy od kościoła św. Barbary w stronę skrzyżowania z ulicą Żołnierzy Września.

Stan inwestycji: Do realizacji

Kwota inwestycji: 100 000 zł

Wnioskodawca: Bartłomiej Czaja

Wydział odpowiedzialny za projekt:

Wydział Usług Komunalnych i Ekologii

Kontakt:
Aleksandra Zając,
tel. 32 416 50 00 wew. 5232, e-mail: ue@chorzow.eu