BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

11. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Typ inwestycji: Zielony

Arboretum Batorego

Projekt obejmuje cykl warsztatów ekologicznych, piknik ekologiczny oraz zwiększenie bioróżnorodności gatunkowej poprzez nowe nasadzenia na terenie miasta.

Projekt skierowany jest do społeczności lokalnej, przy czym charakteryzuje go dwutorowość. Po pierwsze: planujemy cykl warsztatów ekologicznych i akcji edukacyjnych skierowanych do najmłodszych obywateli naszego miasta; piknik ekologiczny skierowany będzie do rodzin wielopokoleniowych. Po drugie: chcielibyśmy zwiększyć bioróżnorodność gatunkową naszego miasta m.in. poprzez nasadzenia rzadkich gatunków drzew, roślin i kwiatów. W związku ze zmianami klimatu ważne jest dla nas myślenie przyszłościowe - dbanie o zieleń miejską staje się zadaniem ponadczasowym.

Stan inwestycji: Do realizacji

Kwota inwestycji: 100 000 zł

Wnioskodawca: Bożena Pieszczek

Wydział odpowiedzialny za projekt:

Wydział Usług Komunalnych i Ekologii

Kontakt:
Aleksandra Zając,
tel. 32 416 50 00 wew. 5232, e-mail: ue@chorzow.eu