BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

11. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Typ inwestycji: Zielony

Żabie Doły

W ramach projketu odbędą się dwa spacery po historycznych terenach Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego "Żabie Doły".

Dwa spotkania/spacery w plenerze Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego “Żabie Doły”, dotyczące fauny, flory oraz historii Zespołu, połączone z propagowaniem zdrowego stylu życia i proekologicznych działań (zbiórka odpadów) - odbywać się będą - jeden raz wiosną i jeden raz jesienią w 2024 roku. Zrealizowane będą 2 filmy oraz reportaże fotograficzne do zamieszczenia w mediach społecznościowych. Zespół przyrodniczo-krajobrazowy został utworzony w 1997 roku rozporządzeniem Wojewody Katowickiego w celu ochrony siedlisk zwierząt, głównie ptaków wodnych. Ornitolodzy oznaczyli tutaj 129 gatunków ptaków, w tym 76 gatunków ptaków lęgowych, z których 17 gatunków jest nielicznych w skali Górnego Śląska. Występuje tu także kilkaset gatunków owadów, 12 gatunków ślimaków oraz 9 gatunków płazów. Poprzemysłowy krajobraz Żabich Dołów tj. zbiorniki wodne (dawne osadniki poflotacyjne Zakładów Górniczo-Hutniczych Orzeł Biały), zapadliska, czy hałdy powstał w wyniku m.in. eksploatacji górniczej rud cynkowo-ołowiowych, osiadania terenu w wyniku wydobycia węgla kamiennego przez kopalnię Barbara-Chorzów. Projek zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego XI edycji jest nastawiony na integrację mieszkańców Chorzowa. Zawierać będzie elementy edukacyjne, ekologiczne, prozdrowotne. Uczestnikom spotkań przedstawiona zostanie historia, fauna i flora zespołu przyrodniczego. Popularyzowany będzie zdrowy styl życia i promowane działania proekologiczne (przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów). Na zakończenie spotkań - integracyjny odpoczynej przy przy grillu.

Stan inwestycji: Do realizacji

Kwota inwestycji: 25 000 zł

Wnioskodawca: Krzysztof Łazikiewicz

Wydział odpowiedzialny za projekt:

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

Kontakt:
Adam Lapski,
tel. 32 416 53 13 wew. 119, e-mail:  lapski_a@chorzow.eu