BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

11. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Typ inwestycji: Inwestycyjny

Teatralny Przystanek na Klimzowcu z amfiteatrem i strefą relaksu

Projekt obejmie kompleksowe przygotowanie terenu pod budowę amiteratru.

Przygotowanie terenu patio pod budowę amfiteatru, który wpisuje się w tradycje teatralne szkoły oraz miasta. Prace obejmowałyby : demontaż starej nawierzchni oraz położenie nowej. W zależności od kwoty przeznaczonej na zadanie zakres prac może być większy i obejmować umieszczenie na nowej nawierzchni widowni składającej się z siedzisk oraz małej architektury. Tegoroczny wniosek jest kolejnym etapem realizacji projektu „Teatralny Przystanek na Klimzowcu”, którego nadrzędnym celem będzie budowa nowej przestrzeni służącej rekreacji, w tym integracji lokalnej społeczności.

Stan inwestycji: Do realizacji

Kwota inwestycji: 500 000 zł

Wnioskodawca: Aleksandra Zimnik

Wydział odpowiedzialny za projekt:

Wydział Inwestycji Komunalnych

Kontakt:
Bogdan Neukirch
tel. 32 416 50 00 wew. 497, e-mail: ik@chorzow.eu