BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

10. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Typ inwestycji: Inwestycyjny

Bezpieczny dzieciak

W ramach projektu zostaną zainstalowane kolorowe znaki poziome oraz progi zwalniające przy szkołach i przedszkolach.

W ramach projektu zostaną zainstalowane kolorowe znaki poziome oraz progi zwalniające przy szkołach i przedszkolach w Starym Chorzowie oraz centrum Chorzowa. Inwestycja obejmuje uliczki przy placówkach: - szkoła nr 29 - ul. Lwowska przy przejściu - Katolik w Chorzowie- ul. Skargi - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - ul. Harcerska 2 - Szkoła Podstawowa nr 24 - ul. 17 Sierpnia 1 - Przedszkole nr 29 - ul. Harcerska - Przedszkole nr 17 - ul. Kasprowicza - Przedszkole nr 5 - ul. Poniatowskiego 27

Stan inwestycji: Do realizacji

Kwota inwestycji: 110 000 zł

Wnioskodawca: Anna Piecha

Wydział odpowiedzialny za projekt:

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Kontakt:
Agnieszka Koszembar
tel. 32 786 61 20, e-mail: a.koszembar@mzuim.chorzow.eu

2023-06-07

Przygotowania do realizacji

Obecnie trawa opracowywanie projektów zmiany organizacji ruchu, które będą konsultowane z Wnioskodawczynią projektu i przekazane do zatwierdzenia.
Zostały zamówione kolorowe aplikacje oznakowania strukturalnego najezdniowego znaku A-17.
Zakończenie realizacji projektu planowane jest w sierpniu br.