BUDŻET OBYWATELSKI W CHORZOWIE

plik foto id: 1400810344
plik foto id: 1400794344

POPRZEDNIE EDYCJE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Szczegóły realizowanego projektu

10. Edycja Budżetu Obywatelskiego | Typ inwestycji: Inwestycyjny

Strefa Rekreacyjno-Sportowa Dwunastki - II etap budowy

W ramach projektu na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Skrajnej 2 zrealizowany zostanie II etap budowy ogólnodostępnej Strefy Rekreacyjno- Sportowej Dwunastki.

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Skrajnej 2, zostanie zrealizowany II etap budowy ogólnodostępnej Strefy Rekreacyjno- Sportowej Dwunastki, w ramach którego zostaną zrealizowane poniższe zadania:
- modernizacja bieżni,
- budowa boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej,
- budowa boiska rekreacyjnego do gier i zabaw o nawierzchni sztucznej trawy,
- rewitalizacja terenów zielonych,
- montaż furtki w ogrodzeniu od strony ścieżki rowerowej.

Stan inwestycji: Do realizacji

Kwota inwestycji: 370 000 zł

Wnioskodawca: Sławomir Podlas

Wydział odpowiedzialny za projekt:

Wydział Inwestycji Komunalnych

Kontakt:
Bogdan Neukirch
tel. 32 416 50 00 wew. 497, e-mail: ik@chorzow.eu